Thứ tư, 27 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 08/2018/TT-NHNN

Hinh anh gop y du thaoNgân hàng Nhà nước Vit Nam ly ý kiến ca các đơn v, t chc, cá nhân đi vi D tho Thông tư thay thế Thông tư 08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 ca Thng đc NHNN hướng dn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng.

Ni dung chi tiết D tho Thông tư xem tại đây, Mu biu đính kèm d tho thay thế Thông tư 08 xem tại đây Bn thuyết minh và so sánh d tho vi TT08 xem tại đây. Mi ý kiến tham gia ca các cá nhân, t chc gi v B phn Tng hp, V Thi đua - Khen thưởng, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam; đa ch: 25 Lý Thường Kit, Hoàn Kiếm, Hà Ni (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; đin thoi: 024.39392209).

Xem 2004 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng