Thứ sáu, 03 Tháng 4 2020
TIN MỚI
Mời tham dự khóa đào tạo Áp dụng chuẩn mực IFRS 9 - công cụ tài chính trong ngân hàng thương mại

Mời tham dự khóa đào tạo Áp dụng chuẩn mực IFRS 9 - công cụ tài chính trong ngân hàng thương mại

Hip hi Ngân hàng Vit Nam phi hp vi Công ty PwC Vit Nam t chc khóa đào to quc tế vi ch đ Áp dng chun mc IFRS 9 - công c tài chính trong ngân hàng thương mi nhm trang b kiến thc tng quát v IFRS 9 đng thi chia s, trao đi kinh nghim thc tế trin khai trong khu vc cho các ngân hàng thương mi Vit Nam. Trân trng mi các t chc hi viên c cán b tham d.

Thi gian: Th ba ngày 18 tháng 6 năm 2019 (01 ngày)

Đa đim: Hi trường tng 21 - Tòa nhà BIDV, Tháp A Vincom Center, s 191 - Bà Triu, Hà Ni

Thành phn: Cán b qun lý, chuyên viên các phòng/ban ca ngân hàng thương mi: Ban Kim soát, Pháp chế, Kim toán ni b, Kế toán, Qun tr ri ro… (Chi tiết chương trình đào tạo xem tại đây).

Đăng ký: Các đơn vị có nhu cầu cử cán bộ và đăng ký danh sách học viên tham dự khóa đào tạo trước ngày 14/6/2019 theo mẫu phiếu đăng ký (đính kèm) và gửi theo đường bưu điện, Fax, Email hoặc điện thoại theo địa chỉ sau: Trung tâm Đào tạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - số 193 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại 024 38 218 682; Fax: 024 39 740 427. Chi tiết liên hệ: anh Vũ Tất Đạt, điện thoại 0935 616 668; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 564 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng