Thứ năm, 23 Tháng 1 2020
TIN MỚI

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tiếp các Giám đốc điều hành ADB

Pho Thong doc Nguyen Thi Hong tiep cac Giam doc dieu hanh ADBNgày 27/5/2019 ti tr s Ngân hàng Nhà nước Vit Nam, Phó Thng đc Nguyn Th Hng tiếp các Giám đc điu hành ADB đi din cho các nước châu Âu và Canada. Cùng d bui tiếp có đi din lãnh đo V Hp tác Quc tế, V Qun lý ngoi hi, V D báo Thng kê và V Chính sách tin t.

Chào mng đoàn các Giám đc điu hành ADB đi din cho các nước châu Âu và Canada ti thăm và làm vic ti Vit Nam đ trao đi v các hot đng ca ADB và thăm thc đa mt s chương trình, d án do ADB tài tr. Phó Thng đc Nguyn Th Hng cho biết, quan h Vit Nam - ADB có s phát trin mnh m và ngày càng hiu qu, thc cht. Vit Nam luôn coi trng mi quan h vi ADB và xem ADB là mt trong nhng nhà tài tr hàng đu trong vic cung cp ngun vn, h tr k thut và tư vn. Trong thi gian qua, s h tr ca ADB đã phát huy hiu qu trong vic phát trin kinh tế - xã hi ca Vit Nam.

Phó Thng đc Nguyn Th Hng mong mun các Giám đc điu hành chia s vi Ban lãnh đo ADB v các thành tu phát trin kinh tế - xã hi ca Vit Nam trong thi gian qua, đng thi làm cu ni đ các nước thành viên trong nhóm tiếp tc tăng cường đu tư vào Vit Nam đ Vit Nam phát huy hiu qu các thành tu đã đt được.

Đánh giá cao ADB đã phê duyt chiến lược phát trin tng th ca ADB đến năm 2030, Phó Thng đc Nguyn Th Hng cho rng các lĩnh vc ưu tiên trong chiến lược này ca ADB cơ bn phù hp vi đnh hướng ưu tiên ca Vit Nam trong thi gian ti. Trong điu kin Vit Nam mi tt nghip vn ưu đãi (ADF) ca ADB, Phó Thng đc Nguyn Th Hng mong mun các Giám đc điu hành ADB tiếp tc xem xét, có chính sách h tr Vit Nam như ch trương đã nêu trong Chiến lược ADB 2030.

Cm ơn Phó Thng đc Nguyn Th Hng dành thi gian tiếp Đoàn, các Giám đc điu hành ADB n tượng vi thành tu ca Vit Nam đã đt được thi gian qua. Trong đó ni bt là thành tu n đnh kinh tế vĩ mô, tc đ tăng trưởng kinh tế, xóa đói gim nghèo…

Theo các Giám đc điu hành ADB, vic Vit Nam tt nghip (ADF) đó là mt phn quan trng trong vic rà soát và xây dng chiến lược ca ADB. Tuy nhiên, ADB s có nhng cơ chế h tr phù hp cho Vit Nam đ Vit Nam va tt nghip được ngun vn ADF mà không gián đon công cuc tái cơ cu nn kinh tế và thc hin mc tiêu gim nghèo bn vng.

Các Giám đc điu hành ADB cho rng, mi quan h hp tác gia ADB và Vit Nam ngày càng được cng c và phát trin. Vit Nam vi vai trò là mt nước hi viên, có tm quan trng trong chiến lược hp tác ca ADB, luôn dành được thin cm và s ng h ca Ban lãnh đo ADB.

Ti cuc gp này, Phó Thng đc Nguyn Th Hng và các Giám đc điu hành ADB đã trao đi v tình hình kinh tế Vit Nam hin nay, nhng tác đng và chính sách ca Vit Nam trước biến đng ca kinh tế khu vc và thế gii nh hưởng ti Vit Nam. Đc bit, là trao đi v các vn đ liên quan đến quan h hp tác vi ADB trong thi gian ti như vn đ sn phm và phương thc tài tr mi trong điu kin Vit Nam tt nghip vn ADF đ giúp các d án ca Vit Nam có tính kh thi hơn và Vit Nam dn thích nghi vi các điu kin vay vn mi; vic phi hp xây dng danh mc tài tr ca ADB cho Vit Nam giai đon 2020-2022…

Xem 212 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.