Thứ ba, 26 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Bermuda thiết lập cơ chế bảo hiểm tiền gửi bảo vệ người gửi tiền

Bermuda thiet lap co che bao hiem tien gui bao ve nguoi gui tienNgười gi tin có tài khon bng đng ni t s được bo v vi hn mc ti đa 25.000 đô la Bermuda (tương đương 25.000 đô la M) trong trường hp ngân hàng đ v. Khi đó, Tng công ty Bo him tin gi Bermuda (BIDC) s đng ra chi tr cho các đi tượng thuc phm vi bo him.

Hin nay các ngân hàng như HSBC Bank Bermuda, Butterfield Bank, Clarien Bank và Bermuda Commercial Bank đu tham gia BHTG và np phí BHTG theo cơ chế cp vn trước. H thng BHTG đóng vai trò đm bo an toàn cho người gi tin khi ngân hàng đ v. Quc đo Bermuda hin thuc 143 quc gia và vùng lãnh th trên toàn thế gii có h thng BHTG. K t cuc khng hong tài chính năm 2008, các h thng BHTG trên thế gii đã được thành lp rng rãi nhm mc tiêu bo v người gi tin ti ngân hàng, tăng nim tin ca công chúng vào h thng ngân hàng và gim tình trng người gi tin hong lon, rút tin hàng lot khi quan ngi v s n đnh ca ngân hàng.

Ti Bermuda, ý tưởng thành lp qu BHTG được đ trình vào các năm 2010 và 2016. Chính quyn nước này công b vic chun b thành lp qu BHTG đã được tiến hành trong vài năm gn đây. Tuy nhiên, qu BHTG Bermuda vn còn giai đon đu trong vic xây dng ngun d tr t vic thu phí các t chc tham gia BHTG, d đoán s còn mt 15-20 năm na đ qu này có đ ngun vn cn thiết trang tri cho vic chi tr tin gi được bo him.

Khi được hi chuyn gì s xy ra nếu mt ngân hàng đ v vào thi đim hin nay, Stephen Todd, ch tch ca BDIC, cho biết: “Chúng tôi không mun thy mt s kin như vy xy ra. Chúng tôi s cn phi đm bo rng có mt s khuôn kh sn có, mt s tình hung d phòng đ ít nht tránh được mt s kin như vy. Đó không phi là điu mà chúng tôi nht thiết có th chng li, nhưng chúng tôi mun đm bo thc hin tt c các bước cn thiết đ ngăn chn điu đó tt nht có th.”

Mt ví d đơn gin là nếu mt cá nhân có 20.000 đô la Bermuda (tương đương 20.000 đô la M) trong tài khon ngân hàng. Nếu ngân hàng đ v, h s đ điu kin nhn 20.000 đô la tin bi thường thông qua qu BHTG. Mt khác, nếu h có 50.000 đô la Bermuda tin gi (tương đương 50.000 đô la M), bt k ti bao nhiêu tài khon ti ngân hàng, h s ch đ điu kin nhn khon bi thường ti đa 25.000 đô la.

H thng BHTG bo v cho các tài khon cá nhân và đng ti khon, các đi tác duy nht, các đi tác, các hip hi chưa hp nht, các t chc t thin đã đăng ký và các doanh nghip nh đăng ký kinh doanh vi Tng công ty Phát trin Kinh tế Bermuda.

BHTG ch áp dng cho các tài khon đô la Bermuda và ông Todd cho biết tài khon đng đô la Bermuda là nơi tp trung chính vi s lượng ln nht tin gi ti các ngân hàng đa phương.

Phát biu ti cuc hp báo công b thành lp BDIC và cơ chế BHTG, ông O’Rourke - Đi din Hip hi Ngân hàng Bermuda cho hay: “Nim tin ca công chúng làm gim kh năng người gi tin ti 1 t chc nhn tin gi hong lon và rút tin hàng lot vì lo ngi tình hình tài chính ca t chc đó. Chúng tôi đã thy nhng ví d các quc gia khác, nơi nhng lo ngi v mt t chc tín dng đôi khi đã dn đến nhng lo ngi v nhiu t chc tín dng khác, dn đến cái gi là “rút tin do hiu ng lây lan”. Do đó, BHTG h tr s n đnh và vn hành trơn tru ca toàn b h thng tài chính bng cách cung cp cho người gi tin được bo him khon chi tr kp thi hoc quyn tiếp cn nhanh chóng vi qu BHTG.”

S chm tr trong vic chi tr cũng có th gây khó khăn tài chính cho người gi tin, cho các chi phí sinh hot hàng ngày ca h. “ Mt kế hoch chi tr kp thi giúp nâng cao nim tin ca công chúng vào lĩnh vc tài chính và nn kinh tế ca Bermuda. Chính vì vy, Hip hi Ngân hàng Bermuda hoàn toàn tán thành chương trình BHTG bt buc đi vi tt c các ngân hàng được cp phép” - ông O’Rourke nhn mnh.

Hin Qu BHTG đang được xây dng trên cơ s phí bo him được np bi các ngân hàng. Mc phí hin ti tương đương 0,25% s dư  tin gi đ điu kin bo him hàng năm, và t thu nhp do đu tư qu này mang li. Ngoài các ngân hàng, Liên minh tín dng thành viên liên đoàn công nghip Bermuda cũng đang được tích hp đ tham gia vào h thng BHTG.

Theo DIV

Xem 318 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng