Chủ nhật, 22 Tháng 9 2019
TIN MỚI

Những điều cần biết về ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng

Nhung dieu can biet ve ung dung cua tri tue nhan taoTheo nhóm nghiên cu ThS. Lê Th Anh Quyên và ThS. Trn Nguyên Sa - Trường Đi hc Ngân hàng TP. H Chí Minh, trước s bùng n ca cuc Cách mng công nghip 4.0, hin nay, 3 ng dng ca AI được s dng nhiu hơn trong hot đng ca ngân hàng gm: Chatbots cho dch v khách hàng; phát hin gian ln và chng ra tin; tr lý AI đ đu tư.

Chatbots cho dch v khách hàng; phát hin gian ln và chng ra tin; tr lý trí tu nhân to (AI) đ đu tư là 3 ng dng ca AI s được s dng nhiu hơn trong hot đng ca các ngân hàng hin nay. Đc bit, nh trin khai 3 ng dng này trong phân tích d liu ca các giao dch trong quá kh và hin ti hành vi đin hình ca khách hàng có th được “lc” đ phát hin ra nhng vn đ bt thường...

C th, đi vi ng dng Chatbots cho dch v khách hàng. Đây được xem là ng dng đu tiên và là hình thc d thy nht, có sc nh hưởng ca AI được áp dng trong hot đng ca ngân hàng mà không cn đến s can thip ca nhân viên ngân hàng. Vi ng dng này, khách hàng không cn phi đến các ngân hàng đ truy vn thông tin và tìm hiu các dch v b sung khác.

Chatbots đã được chng minh hiu qu bi mt s ngân hàng hin đang s dng công ngh này. Thc tế cho thy, khách hàng s cm thy “t nht” khi gi đin hoc gi email cho ngân hàng trong trường hp truy vn thông tin nhưng h thy rt thun tin đ tr li “Xin chào” bi mt chatbot trên website ca ngân hàng.

Cuc trò chuyn hiu qu, có h thng và chính xác s mang đến dch v khách hàng tt hơn. Các tr lý da trên AI nhn thc được các mu khách hàng đ t đó, có th thu hút khách hàng vào nhng thi đim thích hp, chng hn như khi h trên website ca ngân hàng hoc ng dng dành cho thiết b di đng…

V ng dng phát hin gian ln và chng ra tin, theo báo cáo va được công b gn đây bi McAfee cho thy, trong năm 2018, nhiu v vic gian ln trong lĩnh vc tài chính đã được phát hin trên toàn cu vi tng s tin lên đến 600 t USD.

Đ ngăn chn các hành vi gian ln và ra tin, các ngân hàng đang gp rút chuyn đi và thích ng công ngh đ chng li các mi đe da, gian ln t bên ngoài. Các gii pháp kích hot AI và các mô hình tài chính tiên tiến mi s giúp các ngân hàng xác đnh, phân tích dòng tin trong thi gian thc và phát hin các giao dch gian ln có th dng li ngay khi chúng được phát hin.

Hin nay, vic ng dng AI trong phân tích d liu ca các giao dch trong quá kh và hin ti, hành vi đin hình ca khách hàng có th được “lc” đ phát hin ra nhng vn đ bt thường. T đó, có th ngăn nga được các giao dch phm pháp hoc có thêm xác nhn t khách hàng được yêu cu trước khi giao dch có th tiến hành hay không.

Trong khi đó, đi vi ng dng tr lý AI đ đu tư. Hin nay, h thng ngân hàng đang “đi sâu” vào thế gii AI bng cách s dng h thng thông minh, đ giúp đưa ra quyết đnh đu tư và h tr nghiên cu ngân hàng đu tư. Chng hn như: Ngân hàng UBS (Thy Sĩ) hay Ngân hàng ING (Hà Lan) đang ng dng h thng AI rà soát th trường đ thông báo cho các h thng giao dch thut toán ca h.

Thông qua cá nhân hóa, chatbots và mô hình khách hàng c th, nhng robot tư vn này có th cung cp nhng “tư vn cht lượng cao” v các quyết đnh đu tư và sn sàng cung cp bt c khi nào khách hàng cn.

Hin nay, AI trong lĩnh vc ngân hàng đang tiếp tc chuyn đi đ cung cp mc giá tr ln hơn cho khách hàng, gim ri ro và tăng cơ hi làm công c tài chính cho nn kinh tế hin đi ca chúng ta.

Tuy nhiên, bên cnh nhng kết qu ng dng ca AI mang li cho các ngân hàng, thì nhóm nghiên cu ThS. Lê Th Anh Quyên và ThS. Trn Nguyên Sa lo ngi rng, khi AI tiếp tc tr nên tiên tiến hơn, nhng công vic liên quan đến s lp li ca nhân viên ngân hàng, rt có th b AI s thay thế hoàn toàn cho con người, lúc đó kéo theo tình trng tht nghip, an sinh xã hi, bt n kinh tế, chính tr...

Ngoài ra, AI phát trin cũng cn đến s đng thun s dng AI t phía người tiêu dùng, xu hướng này phát trin mnh t năm 2016 cho đến nay. Do vy, trong quá trình ng dng AI vào hot đng kinh doanh, các ngân hàng Vit Nam cn cân nhc, da vào tình hình sc khe tài chính, kh năng đu tư v cơ s h tng, công ngh... ca mình đ có l trình, bước đi thích hp.

Xem 402 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.