Thứ bảy, 07 Tháng 12 2019
TIN MỚI
Phát động Tháng an toàn, vệ sinh lao động và Tháng hành động vì môi trường 2019

Phát động Tháng an toàn, vệ sinh lao động và Tháng hành động vì môi trường 2019

Ngày 26/5/2019, ti tnh Hà Nam, Công đoàn Ngân hàng Vit Nam phi hp vi Ngân hàng Nhà nước Vit Nam Chi nhánh tnh Hà Nam t chc L phát đng Tháng hành đng v an toàn, v sinh lao đng (ATVSLĐ), phòng chng cháy n và Ngày môi trường Thế gii trong công nhân viên chc, lao đng ngành Ngân hàng năm 2019.

L phát đng nhm tuyên truyn ti đoàn viên, người lao đng người s dng lao đng nâng cao ý thc trách nhim ca người đng đu cơ quan, đơn v trong công tác ATVSLĐ, phòng cháy, cha cháy; đy mnh phong trào qun chúng làm công tác ATVSLĐ đ phòng nga, hn chế tai nn lao đng, bnh ngh nghip, xây dng văn hoá an toàn ti nơi làm vic. Bên cnh đó nâng cao nhn thc ca đoàn viên, người lao đng trong công tác PCCC và ATVSLĐ, thc hin quyn và nghĩa v ca mi cá nhân, t chc trong vic tham gia bo v môi trường lao đng; phòng chng tác hi ca ô nhim không khí và gii quyết ô nhim môi trường do rác thi, đc bit là rác thi nha gây ra.

Ngày 5/6 hàng năm được chương trình Môi trường Liên hp Quc chn là ngày môi trường thế gii. Đây là s kin quc tế quan trng thường niên được Vit Nam hưởng ng t năm 1982 và đã tr thành phong trào sâu rng khp c nước, góp phn nâng cao nhn thc ca người dân v bo v môi trường, bo v đa dng sinh hc, phát trin bn vng và đi phó vi biến đi khí hu.

Phó Thng đc Đào Minh Tú - Ch tch Công đoàn NHVNnhn mnh: “Toàn Ngành cn phi tp trung t chc các hot đng nhm góp phn ci thin điu kin làm vic, ci thin môi trường xanh, sch, đp trong đơn v; tích cc trng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, cây cnh, làm sch đp nơi làm vic và cnh quan đơn v; gii quyết ô nhim môi trường do rác thi nha gây ra, tích cc tham gia bng các hành đng c th như: thay đi thói quen s dng, gim thiu, phân loi, thu gom, tái s dng, tái chế rác thi nha; tăng cường s dng các sn phm thân thin vi môi trường; khuyến kích s dng bao bì, túi đng nhiu ln; đ xut chế đ chăm sóc sc khe cho người lao đng và đoàn viên công đoàn như: khám sc khe đnh kỳ, khám sc khe phát hin bnh ngh nghip.”

Các hot đng ch yếu trong Tháng hành đng tp trung vào các hot đng truyn thông v công tác ATVSLĐ, các hot đng v kim tra, thanh tra ATVSLĐ. T chc các hot đng chuyên đ v ATVSLĐ, hot đng cng đng có s tham gia ca các doanh nghip và người lao đng; khen thưởng v công tác ATVSLĐ s là đim nhn nhm nhc nh các cp, các ngành, các DN, người s dng lao đng và các cp Công đoàn, người lao đng luôn quan tâm và thc hin tt công tác này.

Đng chí Trn Hng Tun - Phó ch tch Công đoàn ngành Ngân hàng cho biết, trong năm qua các cp công đoàn trong toàn ngành đã có tác đng tích cc góp phn đáng k vào vic tng bước đưa các hot đng chăm lo cho người lao đng và công tác an toàn v sinh lao đng vào nn nếp, tr thành yếu t không th thiếu trong hot đng cũng như sn xut kinh doanh ca đơn v góp phn gii quyết nhng vn đ bc xúc, to môi trường quan h lao đng hài hoà, n đnh, kim chế tai nn lao đng và thit hi do cháy n gây ra.

Ti L phát đng, Công đoàn NHVN đã trao C thi đua chuyên đ cho 13 tp th, tng Bng khen chuyên đ cho 18 tp th và 14 cá nhân đã có thành tích xut sc trong phong trào thi đua “Xanh, sch, đp, bo đm ATVSLĐ năm 2018”.

Các đi biu cũng đã được chng kiến thao din công tác phòng chng cháy n do lc lượng cnh sát phòng cháy cha cháy tnh Hà Nam phi hp cùng lc lượng phòng cháy cha cháy ti ch ca các NHTM trên đa bàn do các đoàn viên cán b ngân hàng trên đa bàn đm trách.

Xem 196 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.