Thứ ba, 14 Tháng 7 2020
TIN MỚI

NCB nhân 3 ưu đãi cho khách hàng thanh toán đơn shopee qua ví AirPay

NCB nhan 3 uu dai cho khach hang thanh toan don shopee qua vi AirPayNgân hàng Quc Dân (NCB) đang trin khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán đơn hàng shopee qua ví AirPay vi gói quà tng ưu đãi ti mc “Ví Voucher” trên ng dng Shopee nhng ưu đãi vô cùng hp dn.

1. Tng 02 phiếu min phí vn chuyn khi thc hin thanh toán đơn hàng shopee bng ví AirPay.

2. Tng phiếu gim giá 20% khi thc hin thanh toán đơn hàng shopee bng ví AirPay.

Dành cho tất cả khách hàng sử dụng Shopee (*)

- Tng 02 phiếu min phí vn chuyn khi thc hin thanh toán đơn hàng Shopee bng Ví AirPay.

- Tng 01 phiếu gim giá 20% (ti đa 50.000VND) giá tr đơn hàng trên Shopee khi thc hin thanh toán qua Ví AirPay.

- Chương trình ưu đãi ch áp dng khi khách hàng kích hot thành công Ví AirPay trên ng dng Shopee, ti mc “Tôi”.

- Sau đó, khách hàng thc hin liên kết tài khon ngân hàng... vi Ví AirPay và chn Ví AirPay là phương thc thanh toán cho đơn hàng trên Shopee.

- Ưu đãi s được gi thông qua ng dng Shopee và hin th trong "Ví Voucher" ti mc “Tôi”.

- Mi khách hàng ch được nhn ưu đãi cho 02 phiếu min phí vn chuyn trong sut toàn b chương trình.

- Mi mã ch được áp dng 01 ln trong sut thi gian chương trình.

- Ưu đãi áp dng cho phiên bn ng dng Shopee mi nht. Hin ti, phiên bn mi nht trên App Store là 2.37.20 và Google Play là 2.37.12.

- S lượng ưu đãi có gii hn, chương trình có th kết thúc sm hơn khi toàn b ưu đãi được s dng hết.

Ví đin t AirPay là gì?

Ví đin t AirPay là ng dng trên di đng giúp khách hàng đáp ng các nhu cu thiết yếu như chuyn tin, np đin thoi, thanh toán hóa đơn tài chính, hóa đơn đin, nước, internet, truyn hình cáp cũng như các dch v vui chơi, gii trí khác vi đ an toàn bo mt thông tin cao.

Ti và cài đt ng dng Ví đin t AirPay ti đây.

Xem 1544 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng