Thứ ba, 14 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Chủ thẻ SHB MasterCard nhận “Ưu đãi như mơ - Đón hè rực rỡ”

Chu the SHB MasterCard nhan uu dai nhu moT ngày 24/5 - 04/9/2019, Ngân hàng Sài Gòn-Hà Ni (SHB) trin khai chương trình khuyến mi “Ưu đãi như mơ - Đón hè rc r” dành cho các ch th Mastercard ca SHB vi nhiu ưu đãi hoàn tin và coupon du lch hp dn, tng giá tr gii thưởng ca chương trình hơn 600 triu đng.

Các ch th quc tế Mastercard ca SHB, bao gm: Th tín dng SHB Mastercard, Th tín dng SHB-FC Barcelona Mastercard, Th tín  dng SHB- Vinaphone Mastercard, Th tín dng SHB Home/Auto Mastercard và Th ghi n SHB-FC Barcelona Mastercard Debit đu được tham gia chương trình.

Theo đó, khách hàng phát hành mi các loi th trên trong thi gian khuyến mi s nhn được ưu đãi hoàn tin hp dn.Vi th tín dng SHB Mastercard, khách hàng khi phát hành mi và chi tiêu ti thiu 1.000.000 đng trong thi gian trin khai chương trình s được ưu đãi hoàn tin 500.000 đng. Ch th ghi n SHB Mastercard phát hành mi, ch cn phát sinh chi tiêu t 600.000 đng trong thi gian khuyến mi, cũng s nhn ngay 300.000 đng ưu đãi.

Đc bit, các khách hàng khi chi tiêu bng th quc tế SHB Mastercard s được tham gia chương trình xét thưởng và nhn được nhiu coupon du lch có giá tr vi điu kin chi tiêu ti thiu ch t 10 triu đng.

SHB dành tng 6 coupon du lch nước ngoài dành cho các ch th quc tế SHB Mastercard có chi tiêu tích lũy th nước ngoài cao nht trong thi gian din ra chương trình, vi giá tr ln lượt là 30 triu đng và 15 triu đng dành cho th tín dng và th ghi n.

Các ch th quc tế SHB Mastercard có chi tiêu tích lũy th trong nước cao nht cũng nhn được các gii thưởng là 30 coupon du lch trong nước có giá tr t 2 đến 10 triu đng dành cho tng loi th.

Song song vi chương trình khuyến mi trên, SHB cũng đang trin khai nhiu chương trình ưu đãi hp dn khác dành cho các ch th quc tế ca SHB như chương trình nhân đôi ưu đãi: gim phí bo him và tr góp 0% bo him Dai-ichi Life; gim phí thanh toán cho ch th quc tế Mastercard ti các h thng siêu th, ca hàng Adayroi, Vinpro, King BBQ, Lazada…

Xem 416 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng