Thứ ba, 26 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Những rủi ro đối với triển vọng kinh tế Mỹ đã giảm bớt

FEDNgày 22/5, Cc D tr Liên bang M (Fed) công bbiên bn cuc hp ngày 30/4-1/5 nhn đnh, nhng ri ro đi vi trin vng kinh tế M, bao gm bt n thương mi và vic Anh ra khi Liên minh châu Âu, được gi là Brexit, đã gim bt, nhưng vn còn hin hu.

Vi sc ép lm phát vn yếu, Fed có th vn kiên nhn trước khi có đng thái tiếp theo trong vn đ lãi sut. Biên bn cuc hp cho thy s bt đng gia các quan chc v trin vng lm phát, khi s liu này vn dưới mc mc tiêu 2% ca Fed dù nn kinh tế mnh và t l tht nghip thp.

Mt s quan chc Fed lo ngi hơn trước nguy cơ giá c có th bt ng tăng, trong khi s khác cho rng lm phát thp kéo dài và lương tăng khiêm tn cho thy ri ro này không ln.

Ri ro t vic lm phát dưới mc mc tiêu là ch s này có th mc quá thp, khiến Fed khó khăn hơn trong vic h tr nn kinh tế. Trong khi đó, vi tình hình kinh tế và tài chính toàn cu hin nay cùng vi sc ép lm phát thp, các quan chc Fed nhìn chung nht trí rng cách tiếp cn kiên nhn trong vn đ lãi sut vn là phù hp.

Các quan chc Fed vn d báo tăng trưởng kinh tế mnh trong năm nay, nhưng thp hơn mc đt được trong quý I, khi nn kinh tế tăng trưởng 3,2%.

Tuy nhiên, lĩnh vc nông nghip đang đng trước giai đon khó khăn do căng thng thương mi vi các nước và trn lt ln gn đây. Do đng lc t vic ct gim thuế trong năm 2017 yếu hơn và bn ln tăng lãi sut trong năm 2018, các quan chc nhn đnh tăng trưởng GDP ca M s chm li trong trung hn.

Tuy nhiên, cuc hp ca Fed din ra khi có nhiu hy vng v mt tha thun nhm kết thúc cuc chiến thương mi M-Trung và trước khi Tng thng Donald Trump tăng thuế lên s hàng hóa tr giá 200 t USD ca Trung Quc, và Trung Quc đã đáp tr sau đó.

Cuc hp này cũng được tiến hành trước khi M đt tha thun vi Canada và Mexico nhm d b thuế mà M đánh vào nhôm và thép nhp khu và chm dt bin pháp tr đũa nhm vào hàng xut khu ca M.

Xem 307 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng