Thứ năm, 09 Tháng 7 2020
TIN MỚI

BaoViet Bank ưu đãi cộng tác viên “Giới thiệu ngay - thưởng liền tay”

BaoViet Bank uu dai khach hang vay mua xe hoiT ngày 15/5 - 14/8/2019, Ngân hàng Bo Vit (BaoViet Bank) trin khai chương trình Cng tác viên gii thiu khách hàng huy đng “Gii thiu ngay - thưởng lin tay”.

Khi gii thiu thành công khách hàng cá nhân gi tin tiết kim ti BaoViet Bank kỳ hn t 6 tháng tr lên, cng tác viên s nhn được thù lao tương ng vi s tin và kỳ hn khách hàng gi:

- Đi tượng áp dng: Cá nhân hoc t chc có m tài khon ti BaoViet Bank

- Sn phm áp dng: Tin gi cá nhân, bao gm: Tiết kim lãi sut lũy tiến, Tiết kim lĩnh lãi đình kỳ, Tiết kim lĩnh lãi trước, Tiết kim lĩnh lãi cui kỳ (không áp dng vi phát hành chng ch tin gi).

- Chính sách thù lao:

Tin gi ngn hn

Kỳ hạn/Số tiền Từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng (%) Từ 10 tỷ đồng trở lên (%)
 Từ 6 tháng đến 12 tháng 0,05 0,10

Mc thù lao ti đa là 15 triu đng tính trên mi khách hàng

Tin gi trung - dài hn

Kỳ hạn/Số tiền Từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng (%) Từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng (%) Từ 10 tỷ đồng trở lên (%)
 Từ 13 tháng đến 24 tháng 0,05 0,10 0,15
 Trên 24 tháng 0,10% 0,15 0,20

Mc thù lao ti đa là 15 triu đng tính trên mi khách hàng

- Cách tính thù lao: S tin thù lao = Mc thù lao (% )* S tin gi

- Mc chi thù lao áp dng trong trường hp Cng tác viên gii thiu Khách hàng cá nhân ln đu m mã khách hàng hoc không có s dư tin gi có kì hn trong vòng 12 tháng tính đến ngày 14/5/2019.

Xem 1451 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng