Thứ năm, 17 Tháng 10 2019
TIN MỚI
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động ngân hàng bán lẻ

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động ngân hàng bán lẻ

Ngày 24/5/2019, ti Hà Ni, Hip hi Ngân hàng Vit Nam (VNBA) phi hp vi Công ty Trusting Social t chc Hi tho vi ch đng dng trí tu nhân to vào hot đng ngân hàng bán l”, vi s tham gia ca đông đo khách mi ti t các ngân hàng thương mi, công ty tài chính, công ty Fintech là hi viên ca Hip hi Ngân hàng.

Phát biu khai mc hi tho, TS. Nguyn Toàn Thng - Tng Thư ký VNBA - cho biết: “Các ngân hàng và các đơn v cung cp dch v tài chính khác trên thế gii đã và đang ng dng ngày càng nhiu hơn trí tu thông minh nhân to (AI) nhm ci thin cht lượng dch v, gim chi phí vn hành và to ra tri nghim mi cho khách hàng. Các ngân hàng Vit Nam cũng đã bt đu đy mnh ng dng AI trong hot đng qun tr và kinh doanh ca mình. Trong quá trình đó không th thiếu s tham gia, phi hp ca các công ty công ngh trong lĩnh vc tài chính (Fintech), là nhng công ty có thế mnh trong vic thu thp, tích hp, x lý ngun d liu ln (big data) và ng dng AI vào vic nhn din nhu cu khách hàng, to ra các ng dng đ cung cp các sn phm, dch v mi, đáp ng nhu cu ca khách hàng vi chi phí thp.

Hi tho này là dp đ các din gi chia s v mt s ng dng trí tu nhân to vào hot đng cho vay và th tín dng, các gii pháp ng dng AI h tr nâng cao hiu qu kinh doanh ca ngân hàng và nâng cao tri nghim khách hàng, theo hướng cá nhân hóa ngày càng cao”.

Ti Hi tho, Tiến sĩ Nguyn An Nguyên - Người sáng lp và Giám đc Điu hành ca Trusting Social - đã chia s thông tin v vic ng dng AI vào hot đng cho vay và th tín dng; Các gii pháp ng dng AI giúp ngân hàng kinh doanh hiu qu và tri nghim khách hàng tt hơn; ng dng AI s nh hưởng rt tích cc đến các t chc, thúc đy kinh doanh, mang li tri nghim tt hơn cho khách hàng, ti ưu hóa chi phí vn hành và gim thiu ri ro tín dng.

Tiến sĩ Nguyn An Nguyên cho rng thế gii nói chung và Vit Nam nói riêng đang đng trước cơ hi ngàn năm có mt, dùng AI làm tăng cơ hi tiếp cn tín dng cho đông đo người dân.

Ông Francois Hribovsek - Giám đc cp cao, ph trách trin khai k thut s và gii pháp Visa Đông Nam Á - đã cung cp thông tin v ch đ cá nhân hóa tri nghim khách hàng và xây dng chui giá tr khách hàng trong thi đi s.

Ti hi tho, đã din ra phn tho lun xoay quanh các ni dung như: Các ngân hàng thương mi tiếp cn đi tượng khách hàng như thế nào, đc bit là đi vi khách hàng chưa có lch s tín dng đ cung cp gói vay tiêu dùng vi s hn chế tiếp cn lch s tín dng ca h?; Làm thế nào các ngân hàng và các công ty công ngh tài chính có th hp tác đ đy mnh thâm nhp vào phân khúc khách hàng chưa có lch s tín dng?; Các gii pháp da trên khoa hc d liu và trí tu nhân to đã đơn gin hoá quy trình cho vay phc tp như thế nào? Mc đ hài lòng t khách hàng ca ngân hàng vi quy trình cho vay mi này ra sao?; Ngân hàng có cho rng AI s giúp thay đi quy trình thiết kế sn phm và phê duyt ca các t chc tài chính không?; Ngoài kh năng thu hút khách hàng, ngân hàng có nghĩ rng trí tu nhân to đang đóng vai trò quan trng trong s thay đi qun lý khách hàng và dch v khách hàng?

Các din gi và đi biu tham d hi tho đã đưa ra nhiu ý kiến phn hi và trao đi đa dng, nhưng tt c đu thng nht là vic ng dng AI rt b ích. Vit Nam cn xây dng môi trường sinh thái cho ng dng AI sâu rng hơn. Các đi biu cũng thy cơ hi hp tác rt ln gia ngân hàng vi các công ty Fintech đ phát huy li thế gia hai bên trong vic ng dng trí tu nhân to vào hot đng ngân hàng bán l.

Xem 253 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.