Thứ tư, 21 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Cần có một hội nghị chuyên đề về tín dụng cho nông nghiệp, trong đó có HTX

Can co mot hoi nghi chuyen de ve tin dung cho nong nghiepNgày 16/4 ti tnh Đng Tháp, Phó Th tướng Vương Đình Hu, Trưởng Ban Ch đo Trung ương đi mi và phát trin kinh tế tp th, hp tác xã đã ch trì Din đàn “Cng c và nâng cao hiu qu hot đng ca hp tác xã nông nghip ng phó vi biến đi khí hu đng bng sông Cu Long”.

Phát biu ti Hi ngh, Phó Th tướng Vương Đình Hu đánh giá quy mô HTX nông nghip trong vùng đã tăng v thành viên, vn và din tích. Tuy tc đ tăng thành viên còn nh nhưng hiu qu sn xut kinh doanh ca HTX nông nghip ca vùng cao hơn các khu vc khác ca c nước, đt 1,07 t đng doanh thu và li nhun đt 154 triu đng/năm.

Trưởng Ban Ch đo đ ngh chính quyn, các doanh nghip và HTX tiếp tc nhn thc sâu sc hơn vic phát trin HTX nông nghip theo cơ chế th trường và thích ng vi BĐKH đ cng c vai trò chiến lược v sn xut nông nghip ca vùng ĐBSCL.

Bên cnh đó, quán trit rõ hơn vai trò ca HTX kiu mi, không làm trit tiêu vai trò ca kinh tế h mà gia tăng hơn li ích cho h gia đình đ chính quyn, doanh nghip vun đp, phát trin các mô hình mi này.

“Nếu Nhà nước b mc HTX t phát trin là sai lm. Phi to điu kin HTX phát trin theo th trường và gia tăng s tr giúp ca doanh nghip vì chính li ích ca doanh nghip. Đng cơ ca HTX là li ích, liên kết thay vì hot đng cá th”, Phó Th tướng nhn mnh.

Qua kho sát ti xã M Đông 2 vào chiu 15/4, Phó Th tướng cho rng, nh liên kết trong mt khi, các h, xã viên cùng điu chnh lch thi v, thc hin mt quy trình canh tác lúa và s dng mt loi ging lúa chu hn tt không ch gia tăng li nhun mà còn gim thiu tác đng BĐKH.

Trưởng Ban Ch đo cũng nêu rõ vai trò đi đu, quan trng ca đa phương và doanh nghip đ chăm lo, phát trin HTX vi hàng lot các chính sách như Lut H tr doanh nghip nh và va, các Ngh đnh s 57/2018/NĐ-CP, 58/2018/NĐ-CP và 116/NĐ-CP v chính sách thu hút doanh nghip đu tư vào nông nghip, nông thôn, chính sách tín dng và bo him nông nghip,...

“Chính sách đã có nhiu ri và gi phi hành đng thôi. Đa phương phi coi trng phát trin HTX v cht lượng ch không ch chy theo s lượng bng các kế hoch chi tiết, c th, phân quyn cho tng cp như cách làm ca Đng Tháp”, Trưởng Ban Ch đo nói.

Phó Th tướng đ ngh B Tài chính sm tham mưu cho Chính ph đ báo cáo Quc hi ban hành ngh quyết min gim thuế cho doanh nghip nh và va, trong đó có vic xoá n khê đng ca HTX kiu cũ, to thun li cho HTX chuyn đi sang mô hình mi; sm trình Chính ph ban hành Ngh đnh t chc hot đng ca Qu HTX Trung ương và đa phương, có vic bo lãnh tín dng cho HTX vay vn.

Các đa phương dùng ngun vượt thu hng năm đ b sung cho Qu phát trin HTX đa phương đ nuôi dưỡng các HTX hot đng hiu qu, to ra ngun thu lâu dài cho đa phương và xã viên.

B NN&PTNT nghiên cu trin khai mt hi ngh chuyên đ v tín dng cho nông nghip, trong đó có HTX; nghiên cu xây dng ngh đnh riêng ca Chính ph v HTX nông nghip.

B KH&ĐT ban hành thông tư hướng dn v hot đng ca kinh tế trang tri, giúp liên kết gia các h nông dân, kinh tế trang tri vi HTX. Các B KH&CN và TN&MT phi hp xây dng môi trường sáng to-khi nghip cho các HTX.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 211 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.