Thứ năm, 28 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Giá xăng tiếp tục tăng ở mức cao

Hinh anh mua ban xangLiên B Công Thương-Tài chính cho biết, t 15h ngày hôm nay (17/4), giá các mt hàng xăng, du tiếp tc tăng mc trên 1.000 đng/lít.C th, xăng E5RON92 tăng 1.115 đng/lít, giá bán ti đa 19.703 đng/lít; xăng RON95-III tăng 1.202 đồng/lít, giá bán ti đa 21.235 đồng/lít.

Giá các mt hàng du cũng đng lot tăng nh: du diesel 0.05S tăng 297 đng/lít; du ha tăng 291 đng/lít; du mazut 180CST 3.5S tăng 407 đng/kg.

Kỳ điu hành này, liên B đã chi s dng qu Bình n giá xăng du mc thp hơn so vi kỳ trước. Xăng E5RON92 chi 1.456 đng/lít (kỳ trước chi 2.042 đng/lít); Xăng RON95 chi s dng 743 đng/lít (kỳ trước chi 1.304 đng/lít); Dầu mazut không chi t Qu (kỳ trước chi 362 đng/kg).

Vi đt tăng giá này, giá xăng du bán l trong nước có ln tăng giá th 3 k t đu năm, và 6 đt gi nguyên giá bán, x mnh Qu bình n.

B Công Thương cho biết: 

“Hin giá bán l các mt hàng xăng trong nước vn đang được duy trì mc thp hơn khá nhiu so vi giá cơ s. Bên cnh đó, trong 15 ngày va qua, giá các mt hàng thành phm xăng du trên th trường thế gii vn liên tc tăng. Đ góp phn bình n giá c các mt hàng tiêu dùng, kim soát lm phát Liên B Công Thương-Tài chính tiếp tc chi s dng Qu bình n giá đ hn chế mc tăng giá cho các mt hàng xăng, hn chế tác đng tâm lý đến th trường hàng hóa nói chung, đc bit trong giai đon sp đến kỳ ngh l dài ngày dp 30/4-1/5”.

Xem 327 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng