Chủ nhật, 25 Tháng 8 2019
TIN MỚI

BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Nam Kỳ Khi Nghĩa thông báo la chn t chc đu giá tài sn.

Thông tin tài sn:

- Tên tài sn: Bt đng sn ti Tha đt s: 28; T bn đ s: 13 Phường 01 ti: 45/4 Trn Quc Tun, Phường 1, Qun Gò Vp, TP. HCM theo Giy chng nhn Quyn s hu nhà và Quyn s dng đt s 70125011727, H sơ gc s: 2241/2004 do UBND Qun Gò Vp cp ngày 11/03/2004. Ch s hu: bà Nguyn Th Uyên Tho.

* Mô t tài sn:

- Quyn s dng đt:

+ Tha đt s: 28.  T bn đ s: 13 Phường 01

+ Đa ch: 45/4 Trn Quc Tun, Phường 1, Qun Gò Vp, TP.HCM.

+ Din tích: 72,80 m2 (Bng ch: By mươi hai phy tám mét vuông)

+ Hình thc s dng: riêng: 72,80 m2         

* Tài sn gn lin vi đt là nhà :

+ Đa ch: 45/4 Trn Quc Tun, Phường 1, Qun Gò Vp, TP. HCM.

+ Tng din tích s dng: 133,70 m2

+ Din tích xây dng: 66,85 m2

+ Kết cu nhà: Vách gch, sàn g + BTCT, mái tôn.

+ S tng: 02 + sân.

- Giá khi đim: 4.262.000.000 đng (Bng ch: Bn t hai trăm sáu mươi hai triu đng chn).

Thi hn np h sơ: Thi hn np h sơ trc tiếp là 05 ngày k t ngày thông báo (h sơ np theo đường bưu đin được tính theo du bưu đin, vi điu kin BIDV - Chi nhánh Nam Kỳ Khi Nghĩa phi nhn được trong thi hn 07 ngày k t ngày thông báo).

Đa đim np h sơ:

- Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khi Nghĩa - Phòng Qun lý ri ro (Đa ch: S 66, Đường Phó Đc Chính, Phường Nguyn Thái Bình, Qun 1, TP. HCM).

- Đu mi liên h:

+ Ông Phan Hu Trí (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; SĐT: 0983.033.026); hoc

+ Ông Lê Thế Giàu (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; SĐT: 0901.010.301).

Tiêu chí la chn: T chc đăng ký tham gia đu giá phi đáp ng tiêu chí quy đnh ti Khon 4 Điu 56 Lut Đu giá tài sn và các tiêu chí sau đây:

- Có chc năng hot đng đu giá tài sn.

- Có thi gian hot đng ti thiu là 03 năm.

- Có ti thiu 03 đu giá viên.

- Có ti thiu 03 Chi nhánh/Văn phòng đi din.

H sơ đăng ký bao gm:

- H sơ pháp lý doanh nghip.

- Bn mô t năng lc, kinh nghim.

- Thư chào giá, các cam kết khác ca t chc đu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- H sơ đăng ký mc nhiên hết hiu lc trong trường hp t chc đu giá không được đu giá theo quy đnh ca pháp lut.

- BIDV Nam Kỳ Khi Nghĩa s có văn bn thông báo kết qu cho t chc đu giá được la chn, nhng đơn v không được thông báo kết qu được hiu là không được la chn và BIDV Nam Kỳ Khi Nghĩa không hoàn tr h sơ vi nhng đơn v không được la chn.

Xem 1087 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.