Chủ nhật, 18 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Agribank Hà Tây bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau giaNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Tây thông báo bán đu giá tài sn bo đm. Thi gian đu giá: 09 gi 00 phút ngày 25/4/2019.

Mô t v tài sn: Quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt theo Giy chng nhn quyn s dng đt s T 188284 do UBND huyn ng Hòa cp ngày 01/06/2004 ti tha đt s: 206; t bn đ s: 06; Đa ch tha đt: xã Đng Tiến, huyn ng Hòa, tnh Hà Tây (Nay là TP Hà Ni); Din tích: 329,2 m2; Mc đích s dng đt: th cư; Thi hn s dng: lâu dài. Ngày 25/10/2012 Phòng tài nguyên và môi trường huyn ng Hòa xác nhn thay đi ch s dng đt: ông Nguyn Quc Oánh do nhn tha kế và nhn tng cho quyn s dng đt.

Giá khi đim: 810.000.000 đng (Bng ch: Tám trăm mười triu đng). Giá khi đim chưa bao gm thuế GTGT (nếu có). Khách hàng trúng đu giá t chu các chi phí trong vic đăng ký chuyn nhượng quyn s hu, quyn s dng tài sn theo quy đnh ca pháp lut hin hành (các khon tin trên không nm trong giá bán tài sn).

- Tin đt trước: 81.000.000 đng (Bng ch: Tám mươi mt triu đng).

- Tin mua h sơ tham gia đu giá: 500.000 đng/01 b h sơ (Bng ch: Năm trăm nghìn đng/mt b h sơ)

Thi gian xem tài sn: Ngày 18 và 19/4/2019 (Trong gi hành chính).

Đa ch xem tài sn: Xã Đng Tiến, huyn ng Hòa, thành ph Hà Ni.

Hình thc, phương thc bán đu giá: Hình thc b phiếu trc tiếp ti cuc đu giá, phương thc tr giá lên.

Thi gian t chc cuc đu giá: Vào hi 09 gi 00 phút, ngày 25/4/2019.

Đa đim t chc cuc đu giá: Tr s UBND Xã Đng Tiến, huyn ng Hòa, thành ph Hà Ni (D kiến).

Điu kin tham gia đu giá tài sn: Các t chc, cá nhân đã np h sơ tham gia đu giá, tin đt trước và không thuc trường hp không được tham gia đu giá theo quy đnh ti khon 4 Điu 38 Lut Đu giá tài sn.

Thi gian nhn h sơ và np tin đt trước: trong các ngày 22, 23, 24/4/2019 (trong gi hành chính).

Đa đim np h sơ:

- Công ty c phn Đu giá Hà Đông. Đa ch: Tng 4 s CL-17 Khu nhà lin k Thanh Bình, 114 Thanh Bình, phường M Lao, qun Hà Đông, thành ph Hà Ni. SĐT: 024.23242288.

- Agribank Chi nhánh huyn ng Hòa Hà Tây. Đa ch: Th trn Vân Đình, huyn ng Hòa, thành ph Hà Ni. Đin thoi: 024.33882256, Fax: 024.33882264. (Đu mi liên h: Ông Lã Anh Tun - Trưởng phòng tín dng, đin thoi di đng: 0386798686/0912902442).

Xem 1005 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.