Thứ năm, 04 Tháng 6 2020
TIN MỚI

Cuộc chiến 0 đồng phí dịch vụ ngân hàng bắt đầu

Cuoc chien 0 dong phi dich vu ngan hang bat dauNgân hàng Quc tế (VIB) và Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) đã ln lượt công b trin khai chính sách min phí dch v cho khách hàng cá nhân, đng lot áp cho các giao dch rút tin qua ATM và phí chuyn tin trc tuyến, thm chí chuyn tin ngoài h thng.

C th, ti VIB, t ngày 08/4 khách hàng mi được min phí chuyn tin online và phí rút tin ti 17.000 ATM trên toàn quc, bt k ni mng hay ngoi mng trong 6 tháng đu tiên.

Vic min các loi phí này cũng áp dng cho các tài khon thanh toán VIB hin hu có thi gian hot đng chưa đ 6 tháng.

Đi vi các khách hàng hin hu đã m tài khon trên 6 tháng, VIB s tiếp tc min hai loi phí trên và min thêm phí rút tin ti quy nếu s dư tài khon thanh toán bình quân trong 6 tháng gn nht đt t 5 triu đng tr lên.

Các giao dch rút tin và chuyn tin được min phí là giao dch ni đa, không bao gm giao dch quc tế.

Trong khi đó, ti SeABank, ngân hàng này áp dng chương trình cho tt c khách hàng mi và khách hàng hin hu vi dch v SeANet/SeAMobile như: min phí chuyn tin trong và ngoài h thng cho khách hàng s dng dch v SeANet, SeAMobile; min phí m và s dng dch v SeANet, SeAMobile.

Trong bi cnh mt s “ông ln” ngân hàng bt tay tăng phí dch v năm 2018 va qua, vic mt s ngân hàng dù quy mô nh hơn quyết đnh min phí dch v được coi là chuyn đng mi và đt kỳ vng có hướng m rng.

Trước đó, th trường ghi nhn Ngân hàng K thương (Techcombank) n phát súng đu tiên trong hướng đi này, và h nhanh chóng gt thành công.

Cui tháng 9/2016, Techcombank đã tung chương trình “0 đng E-banking”. Theo đó, ngân hàng s min phí chuyn khon cho tt c các giao dch trc tuyến qua F@st I- bank, và F@st mobile ca khách hàng cá nhân.

Hai năm sau, đu tháng 10/2018, Techcombank tiếp tc m rng chính sách 0 đng phí giao dch trên sang khách hàng doanh nghip. Theo đó, doanh nghip s được hoàn toàn min phí chuyn khon trong và ngoài h thng Techcombank khi s dng ngân hàng đin t F@st Ebank.

Trong khi mt s nhà băng đang c gng “tn thu” bng cách tăng hàng lot các loi phí dch v, x nh mt s loi giao dch ph biến đ m rng trường thu phí, thì vic VIB, SeABank hay Techcombank đi ngược li đã và đang dn to nên mt cuc chiến cnh tranh trong h thng.

Đó là cuc chiến cnh tranh có li cho khách hàng, và dĩ nhiên ngân hàng cũng có li ln.

Nhìn vào báo cáo tài chính ca h, nhng con s các kỳ báo cáo gn đây cho thy nhng thay đi đáng chú ý.

Thông thường, các khon phí giao dch được các ngân hàng ghi nhn vào thu nhp t dch v thanh toán và tin mt, mt trong các cu ca thu nhp hot đng dch v ca nhà băng.

Và khon mc này ca Techcombank thc tế k t khi thc hin chính sách min phí dch v (quý 4/2016) không h ghi nhn st gim đt biến, thm chí còn có xu hướng tăng.

C th, nếu ly thi đim so sánh t quý 1/2016, thì tính đến cui năm 2018, khon thu hot đng dch v thanh toán và tin mt ca Techcombank đã tăng ti 81%, t 281 t đng lên 508 t đng. Lãi thun khon này cũng tăng hơn 32% đt 306 t đng.

C năm 2018, khon này ghi nhn khon lãi 1.245 t đng, tăng nh gn 5% so vi năm 2017 và đóng góp ti 35,2% tng lãi thun t hot đng dch v ca ngân hàng.

Có th nói, cuc chiến 0 đng phí giao dch này đã và đang to li ích cho c hai phía người s dng dch v và và nhà cung cp dch v.

Báo cáo v tài chính cá nhân quý 4/2018 ca Nielsen cho thy, cùng vi tính thun tin, d dàng, nhanh chóng thì phí giao dch chính là mt trong nhng yếu t khách hàng quan tâm nht vi dch v ngân hàng.

Min phí giao dch s giúp h gim mt khon phí đáng k hàng tháng. Bên cnh đó, điu này cũng to tâm lý thoi mái trong quá trình s dng dch v ngân hàng.

Còn đi vi ngân hàng, đây được coi như mt bước lùi đ được hai bước tiến.

Th nht, vic min phí giao dch s giúp ngân hàng thu hút và to cơ s khách hàng cá nhân ln đ ngân hàng đy mnh bán chéo sn phm, dch v. Đc bit, cơ s khách hàng cá nhân thu hút được càng ln, tài nguyên phát trin các dch v khác, đin hình như môi gii bo him, càng ln.

Như đi vi trường hp ca Techcombank, ch trong 9 tháng đu năm 2018, lượng khách hàng mi đã tăng ti 87% so vi cùng kỳ năm trước. Và đi din Techcombank tng cho biết, đ phát trin nn tng đó bng cách truyn thng thì chi phí tn kém hơn so vi chính sách min phí mà h đang làm.

Th hai, vic lượng khách hàng gia tăng nhanh chóng cũng đng nghĩa vi vic mt lượng tin ln được chu chuyn thông qua ngân hàng.

Nh đó, ngân hàng s thu hút được lượng ln tin gi không kỳ hn (CASA) có lãi sut thp, to ngun kinh doanh chi phí thp cho nhà băng. Đây cũng là tin đ giúp ngân hàng cnh tranh lãi sut cho vay. Thc tế này chuyn đng rt rõ ti Techcombank - thành viên đu tiên m rng chính sách 0 đng phí dch v ngân hàng nhng năm qua.

Vi nhng li ích đó, vi nhng nhân t mi như VIB và SeABank, d báo cuc chiến 0 đng phí dch v ngân hàng s còn tr nên kch tính hơn trong thi gian ti. Mà qua đây, khách hàng được có thêm li ích.

Theo bizlive.vn

Xem 458 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng