Chủ nhật, 25 Tháng 8 2019
TIN MỚI

“Áp trần” hạn mức giải ngân trực tiếp: Khó cho cả ba bên

Hinh anh cho vay tieu dungCơ quan qun lý Nhà nước s khó kim tra, giám sát và quan trng hơn là khó đt được mc tiêu đy lùi “tín dng đen”; các Công ty tài chính (CTTC) b bó hp phm vi và phương thc hot đng còn khách hàng có nhu cu thì khó tiếp cn ngun vn.

Đây là nhng bt cp ln trong vic “áp trn” hn mc gii ngân trc tiếp theo tinh thn d tho sa đi Thông tư 43.

“Siết” quá s khó đt mc tiêu xóa “tín dng đen”

Trong thi đim hin ti, nhiu ý kiến chuyên gia cho rng, vic b sung, sa đi Thông tư 43 là đng thái đáng ghi nhn, tín hiu quan trng trong nhng gii pháp hn chế “tín dng đen”. Tuy nhiên, nếu “siết cht” quá theo d tho s khó đt mc tiêu… Bi vì, khi đó người tiêu dùng s khó tiếp cn được ngun vay (nếu so vi vay nóng, vay tín dng phi chính thc), lúc này vô hình trung tr thành “rào cn” cho mc tiêu đã đ ra.

C th, lut sư Trương Thanh Đc, Trng tài viên VIAC, Ch tch Công ty lut BASICO nhn đnh, vic hn chế quá cht ch phát trin tín dng tiêu dùng s hn chế người dân tiếp cn được ngun vn này. Trong bi cnh nhu cu vay vn tiêu dùng trong xã hi ngày càng ln, thì s buc người dân phi tìm đến các hình thc cho vay ri ro cao hoc phi pháp (vay nng lãi, tín dng đen…) gây bt n cho xã hi.

Trong khi đó, TS. Phan Minh Ngc - Giám đc Intelligence Service Partners (Singapore) nhn mnh rng: “Người vướng vào “tín dng đen” thường là người có nhu cu vay tin mt ngay, ch không phi là người vay tin đ mua hàng hóa và dch v… Vì thế, siết li vic cho vay gii ngân trc tiếp cho khách hàng vay ca CTTC cũng cn thiết nhưng nếu “cht quá” thì người dân buc phi “trông ch” vào “tín dng đen” đ gii quyết nhu cu cp bách. Lúc đó ch trương chng “tín dng đen” ca NHNN s khó thành hin thc”.

Còn theo TS. Nguyn Trí Hiếu, mun tín dng tiêu dùng góp phn gim thiu “tín dng đen” thì các t chc tín dng, CTTC phi đy mnh tín dng tiêu dùng. Nếu người đi vay có điu kin cn mt s tin đ t chc mt ba tic liên hoan hoc tr tin vin phí… trong khi t chc tín dng, CTTC b khng chế 30% gii ngân tin mt nên không th gii ngân được thì có th h s đy các khách hàng này vào trường hp đi vay “tín dng đen” đ phc v cho chi phí nóng. Chính vì thế, vic gii hn gii ngân v tin mt s không h tr gii quyết “tín dng đen” nếu chúng ta có trn khng chế 30%.

Theo các chuyên gia, dư n cho vay tiêu dùng Vit Nam vn còn mc thp, trong khi nhng đóng góp ca tiêu dùng đi vi tăng trưởng kinh tế là rt tích cc. Chính vì vy, khi điu chnh các chính sách cho vay vi lĩnh vc tiêu dùng cũng cn hài hòa các mc tiêu, va kim soát được hot đng cho vay nhưng đng thi phi đm bo sát thc tin mi hy vng mang li li ích c v kinh tế và hiu qu xã hi.

Kim soát mc đích s dng vn

Đim ct lõi nhn được nhiu s quan tâm ca các chuyên gia khi bàn v d tho là vic kim soát cht ch mc đích s dng vn ca khách hàng. Tuy nhiên, theo quy đnh hin hành ca Lut các T chc tín dng và Thông tư 39 ca Ngân hàng Nhà nước cho thy rng, cho dù là phương thc gii ngân nào thì các t chc tín dng đu có trách nhim kim soát mc đích s dng vn.

V nguyên tc, t chc tín dng không th đt hết nim tin vào s ngay tình ca khách hàng hay nhng thông tin mà khách hàng cung cp liên quan đến vic s dng vn vay. Do đó, t chc tín dng s ch đng kim tra, giám sát vic s dng vn vay thông qua vic tiến hành kim tra đnh kỳ và yêu cu khách hàng vay cung cp mt s tài liu, chng t

Phân tích k hơn cơ s pháp lý này, TS. Lê Xuân Nghĩa cho rng: Cơ quan hành chính Nhà nước s rt khó đ có th thanh tra, giám sát được hot đng cho vay s được tiến hành theo hình thc nào. Điu đó là phi thc tế và hoàn toàn không th kim soát được, nht là trong bi cnh, tín dng tiêu dùng đang có tim năng phát trin mnh m.

“Thm chí theo tôi, chi phí đ có th thanh tra, giám sát vi hàng triu lượt vay tiêu dùng có th s ln hơn c chi phí lãi vay trong nhiu trường hp. Ngoài ra, vic quy đnh này là không cn thiết, bi thc tế, khi vay tiêu dùng, khách hàng đã phi chu quy đnh theo hp đng và chng minh kh năng tr n; còn CTTC đã phi thm đnh và chu trách nhim khi cho vay”, TS. Lê Xuân Nghĩa phân tích thêm.

Ngoài ra, theo lut sư Trương Thanh Đc, khi trin khai sn phm cho vay tiêu dùng gii ngân cho người th hưởng, CTTC buc phi thu thp h sơ cho vay bao gm c các hóa đơn, chng t chng minh mc đích s dng vn trước khi gii ngân.

“Trong khi đó, nhiu nhu cu vay vn như đóng hc phí, du lch, hiếu h, sa cha nhà ca, trang tri chi phí sinh hot gia đình, người dân không có chng t hoc ch có th hoàn thin chng t sau gii ngân. Khách hàng theo đó khi có nhu cu s tìm cách hp lý hóa chng t đ rút tin mt, điu này có th gây ri ro ln cho hot đng tín dng”,lut sư Đc d báo nhng k h có th b “lách”.

Như vy, dù xét trên góc đ pháp lý ln thc tế, rõ ràng là phương thc gii ngân cho người th hưởng không phi là phương pháp duy nht đ kim soát vn vay; Công ty tài chính tùy theo tính cht và mc đ ri ro ca tng sn phm s có bin pháp phù hp đ kim soát vn vay nhm đm bo quyn li cũng như an toàn vn cho chính mình. Điu này cũng phù hp vi thông l quc tế khi hu hết các quc gia có nn tài chính phát trin thì vic kim tra, giám sát vic s dng vn vay ch đơn thun được xem là quyn ca t chc tín dng.

Theo Nhà báo và Công lun

Xem 219 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.