Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Ngân hàng với vấn đề 'nóng' Basel II

Hinh anh Basel IINăm 2019 là hn chót đ 10 ngân hàng thí đim gm Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Sacombank, Techcombank, ACB, VPBank, VIB và Maritime Bank áp dng Basel II theo l trình ca Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Đến nay mi ch 2 trong s 10 ngân hàng nêu trên là Vietcombank và VIB được NHNN công b đáp ng chun Basel II, và 1 nhà băng khác không nm trong din thí đim đt được là Ngân hàng Phương Đông (OCB).

Mt trong nhng yêu cu quan trng nht ca Basel II là đm bo t l an toán vn ti thiu (CAR) ít nht là 8%. Đ làm được có 2 cách.

Th nht là gim tng tài sn ri ro, cách này không phi là phương thc ch đo có th gii quyết vn đ ca ngân hàng, nht là trong bi cnh tăng trưởng tín dng mc 2 con s.

Cách th 2 được nhiu đơn v s dng là tăng vn t có thông qua phát hành c phiếu riêng l cho đi tác chiến lược, cho c đông hin hu hoc chia c tc, thưởng bng c phiếu.

Thi gian bt đu đếm ngược khiến các ngân hàng phi gp rút trin khai bin pháp đ đt chun Basel II và NHNN cũng đang thúc đy bng cách cho thy nhng “ưu ái” vi các đơn v hoàn thành trước hn. Làm thế nào đ tăng vn được cho là là câu chuyn s "làm nóng" kỳ đi hi c đông các ngân hàng năm nay.

Chuyn tăng vn “đi lin” c tc

Trong 2 - 3 năm tr li đây, mt s ngân hàng theo đui Basel II liên tc tăng vn điu l theo phương thc ch yếu là chia c tc và thưởng bng c phiếu.

Gn đây nht, dù đã đt chun Basel II, VIB s tiếp tc tăng vn bng cách phát hành c phiếu thưởng t l 18%, năm trước đơn v này chia c phiếu thưởng t l 36%. Nhiu nhà băng khác cũng làm điu tương t như VPBank chia t l 62%, Techcombank chia t l 1:2, ACB chia t l 15%, HDBank chia t l 20%...

Chưa có nhiu ngân hàng công b kế hoch c th năm nay nhưng trước áp lc tăng vn, đng thái trên có th tiếp tc lp li. Đơn c như ACB d kiến s tiếp tc chia c tc bng c phiếu sau 3 năm thc hin. Ngân hàng này cũng d kiến s bán c phiếu qu đ có ngun tin tăng vn. Trong khi đó, Techcombank năm nay d kiến s không chia c tc.

Vi các ngân hàng ngoài quc doanh, vic tăng vn vi cách trên tương đi đơn gin và ph thuc vào ý trí ca c đông ln thường là các cá nhân hoc t chc tư nhân. Tuy nhiên, câu chuyn phc tp hơn vi các đơn v Nhà nước.

VietinBank và BIDV, 2 ngân hàng có nhu cu cp thiết nht trong vic tăng vn đ ci thin CAR, 2 năm gn đây đu phi chia c tc bng tin mt theo ch đnh ca NHNN và B Tài chính do liên quan đến kế hoch thu chi ngân sách. Các t trình v chia c tc ca 2 nhà băng này ti mi mùa ĐHCĐ đu phi đưa phương án “nước đôi” bng tin hoc c phiếu sau đó cht phương án thc hin theo quyết đnh ca NHNN - c đông ln nht. Và kết qu đu phi tr c tc bng tin.

Din biến trên đt BIDV và VietinBank vào thế khó trong nhiu năm qua. Trong khi BIDV mi đây đã tìm được c đông chiến lược KEB Hana - mt ngân hàng Hàn Quc đ phát hành riêng l 15% vn điu l, VietinBank vn đang loay hoay tìm hướng đi.

Gn đây, NHNN đang ly ý kiến D tho Thông tư quy đnh v vic mua, bán và x lý n xu ca Công ty Qun lý tài sn ca các t chc tín dng Vit Nam (VAMC), trong đó quy đnh các t chc tín dng bán n nhn trái phiếu đc bit không chia c tc bng tin mt đ nâng cao năng lc tài chính và to ngun x lý n xu cho đến khi trái phiếu đc bit được thanh toán.

BIDV và VietinBank là 2 trong s nhng ngân hàng nm gi lượng ln trái phiếu ca VAMC vi tng giá tr ln lượt 14.138 t và 13.426 t đng. Như vy, nếu thông tư mi có th là mt đi trng mi vi B Tài chính và NHNN nếu buc 2 ngân hàng này chia c tc bng tin.

Basel và ưu đãi ni tín dng

Trong nhng n lc thúc đy các ngân hàng áp dng Basel II, NHNN đang bt đu đưa ra nhng ưu đãi cho các đơn v đt chun sm. Mi đây, cơ quan này cho biết s ưu tiên ch tiêu tín dng đi vi các nhà băng thc hin trước thi hn các quy đnh v ch tiêu an toàn vn (CAR), trong kế hoch chung tăng trưởng tín dng 14% cho c năm.

VIB, ti ĐHCĐ thường niên, đã thông qua kế hoch tăng trưởng tín dng 35%. Đây là con s cao nht trong các ngân hàng ti thi đim hin ti. Theo lý gii ca Ch tch HĐQT VIB Đng Khc V, cơ s đ ngân hàng đt ra ch tiêu này là vic VIB thuc mt trong 3 ngân hàng đu tiên hoàn thành Basel II. Vietcombank, mt đơn v đt chun Basel II khác cũng d kiến tiếp tc duy trì tăng trưởng tín dng mc 15%, cao hơn mt bng chung.

Ch tiêu tín dng 2019 ca mt s ngân hàng (Đvt: %)

Ngan hang voi van de nong Basel II chiu ngược li, VietinBank, đơn v đang gp khó khăn trong vic đáp ng Basel II đt kế hoch tăng trưởng cho vay “khiêm tn” ch 6-8%, thp hơn năm 2018 mc 9%.

Ti Hi ngh Tng kết hot đng kinh doanh năm 2018 và trin khai nhim v kinh doanh 2019, ông Lê Đc Th, Ch tch VietinBank cho biết ngay t quý IV/2018, do chưa được NHNN phê duyt phương án tăng vn dư n tín dng ca ngân hàng đã gim 26.000 t đng so vi quý trước đó. Vic chưa gii được bài toán Basel II khiến ngân hàng này phi thn trng trong vic tăng trưởng tài sn, kìm hãm ch tiêu kinh doanh.

nh hưởng ca Basel II vi các ngân hàng đang bt đu tr nên rõ nét, t chuyn tăng vn cho ti hot đng kinh doanh. Ti mùa đi hi năm nay, nhiu câu hi s ch các lãnh đo nhà băng tr li cho c đông.

Theo Lê Hi (Người đng hành)

Xem 225 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.