Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Năm yếu tố kích thích sự tăng trưởng của các công ty FinTech tại châu Á

Nam yeu to kich thich su tang truong cua cac cong ty FinTechTi sao th trường châu Á li tr nên hp dn đi vi các công ty tài chính công ngh (FinTech) và qun lý công ngh (RegTech) châu Âu như thế? Dưới đây là 5 yếu t ch lc tác đng đến s bùng n FinTech khu vc châu Á.

Th trường châu Á là th trường cc kỳ năng đng và hp dn. Mc đ s dng đin thoi thông minh và tc đ internet cao làm gim thiu đáng k nhng rào cn giúp cho nhng ý tưởng mi có cơ hi xâm nhp và hot đng. Thêm na, nhiu người châu Á tương đi t do v tài chính. Mc thu nhp kh dng đang gia tăng trên khp khu vc, đng nghĩa vi vic gia tăng nhu cu cho nhng hot đng tài chính, qun lý tin bc, và thanh toán trong nước cũng như quc tế.

Nhưng ti sao th trường châu Á li tr nên hp dn đi vi các công ty tài chính công ngh (FinTech) và qun lý công ngh (RegTech) châu Âu như thế? Dưới đây là 5 yếu t ch lc tác đng đến s bùng n FinTech khu vc châu Á.

1. S đc thù ca th trường

Th trường châu Á là mt th trường thc s đc đáo. Mc đ tách bit và khác bit gia các nước châu Á rng hơn nhiu so vi các nước châu Âu. Mi quc gia đang phát trin vi tc đ riêng. Và tt c các quc gia này đu có nhng nhu cu mà các công ty FinTech có th đáp ng được. Ví d, tài chính vi mô ph biến hơn nhiu Indonesia so vi Singapore, nơi mà tt c các khon thanh toán bng mã QR được thc thi bng k thut s và sáng kiến mã QR ca chính quc gia này.

S tht là hu hết các ngân hàng ln Singapore đu hot đng khp châu Á. H đã m rng hot đng kinh doanh bng cách mua li các ngân hàng đa phương. Vic tích hp các t chc đa phương vào mt nhóm thường không được thc hin hoàn ho. Nhng gì mà các công ty RegTech thc s có th cung cp cho các ngân hàng châu Á là cách thc qun lý s tuân th ni b ca h mt cách tp trung và xem xét h có khác bit đim nào so vi các quy đnh đa phương ti các quc gia khác nhau châu Á, t đó đm bo rng các ngân hàng này s không rơi vào tình trng không nht quán.

2. Singapore đang trong giai đon chuyn đi các quy đnh liên quan đến FinTech

Trên thc tế, Singapore là mt trong nhng quc gia có quy đnh gt gao nht châu Á, đây là mt đt nước rt phát trin nhưng đng thi cũng được qun lý rt nghiêm ngt. Như Nik Storonsky, Giám đc điu hành (CEO) và người sáng lp Revolut, đã chia s vi chúng tôi gn đây, trong khi mi người đang băn khoăn đến các quy đnh dành riêng cho các công ty FinTech thì hin ti, Singapore ch mi giai đon chuyn tiếp. Các cơ quan qun lý đa phương đang trong quá trình hp nht nhiu quy tc và quy đnh ca quc gia này liên quan đến vn đ thanh toán và các phương tin lưu tr giá tr, vn có th không còn phù hp vi th trường hin ti, thành mt quy đnh mi, được gi là D lut Dch v Thanh toán. Thc trng này s bt đèn xanh cho các công ty RegTech cung cp các gii pháp sáng to cho các công ty công ngh tài chính đang hot đng trong khu vc.

3. Cơ quan Qun lý Tin t Singapore

Cơ quan Qun lý Tin t Singapore (MAS) là mt t chc điu hành có nh hưởng rt ln. Bn thân MAS đang điu chnh rt nhiu khía cnh, và t chc này cũng đang hc hi theo Cơ quan Qun lý Tài chính (FCA) ca Vương quc Anh. FCA thm chí còn cung cp ngun vn cho các công ty FinTech và RegTech. Vic MAS hp tác rt cht ch vi FCA là mt tm gương v cách thc thúc đy s đi mi, cách thc làm thế nào đ cung cp mt môi trường an toàn cho nhng t chc mi tham gia vào th trường. T chc này đang xem xét làm thế nào đ h có th phát trin th trường đó nhanh nht có th.

4. Tc đ áp dng công ngh

châu Á, tc đ áp dng công ngh rt nhanh bi vì phương din này chưa được thiết lp tt trước đó. Do đó, th trường đang phát trin vi tc đ chóng mt. Đi vi các công ty RegTech, điu đó đng nghĩa vi tim năng tăng tc chu kỳ bán hàng và trên thc tế thì các nn tng (platform) s được chp nhn nhanh hơn ti các ngân hàng Singapore và các quc gia khác.

Công thc cho s thành công là bn có th cung cp được loi hình dch v mà các đi th cnh tranh khó có th làm được ging như bn. Nếu thc tế din ra như vy, điu đó có nghĩa là các công ty FinTech và RegTech s đt được s thành công th trường châu Á mà không vp phi nhiu s cnh tranh.

5. S ci m

Cui cùng nhưng không kém phn quan trng, chc chn th trường châu Á s m ca chào đón nhng t chc mi. Nếu bn đã hot đng Singapore, thì các quc gia khác rt sn lòng ci m đ hp tác, làm vic vi các công ty t châu Âu. Bi vì, khi bn cung ng gii pháp cho các ngân hàng đa phương ti Singapore, điu đó cho thy s cam kết ca công ty vi th trường đa phương. Ngoài ra, ti Hng Kông, cũng có rt nhiu công ty châu Âu. Các công ty FinTech coi Hng Kông là bàn đp đ hướng đến th trường Trung Quc, vn cũng là mt th trường tài chính đ s. Bn có th thiết lp Hng Kông trước và nếu bn có th chng minh rng bn có khách hàng đó, thì đó là mt du hiu tt cho thy bn cũng có tim năng hot đng Trung Quc.

Theo Tuệ Nhiên/Entrepreneur.com

Xem 800 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.