Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Chờ cú hích để 'giải nỗi oan' cho P2P

Cho cu hich giai oan cho P2PNh ưu đim s dng các dch v online đ kết ni nhà đu tư vi cá nhân hay doanh nghip mun vay d dàng hơn bt kỳ ngân hàng nào, P2P Lending đã phát trin mt cách nhanh chóng và rng rãi trên khp thế gii, nhưng Vit Nam, đây vn còn là mt khái nim khá mi m

"Gây st" trên thế gii

Ln đu tiên được áp dng ti Anh năm 2005, P2P hot đng theoh thng kết ni đu tư ngang hàng trc tuyến, là cu ni gia nhà đu tư có vn vi các cá nhân cn vn nhưng không tiếp cn được vi ngân hàng.

Mô hình P2Pnhanh chóng n r và lan rng ra các quc gia, trong đó có M năm 2006 vi 2 cái tên đin hình là Prosper và Lending Club. Vi tc đ phát trin cp s nhân, hin Lending Club là nn tng cho vay ngang hàng ln nht thế gii vi 31 t USD gii ngân trong 10 năm qua và chính thc IPO vào năm 2014.

Ti Châu Á, Trung Quc là nơi có th trường P2P phát trin sm và sôi đng nht khu vc vi nhng cái tên ni bt như: CreditEase, China Rapid Finance và DianRong...Theo báo cáo ca Hip hi Tài chính Internet Quc gia Trung Quc, đã có khong 50 triu người dùng tham gia vào các nn tng P2P. Trong tháng 8/2016, tt c công ty cho vay ngang hàng Trung Quc có doanh thu vượt 191 t Nhân dân t (29 t USD).

S hu nhiu ưu đim đem li li ích cho c doanh nghip và khách hàng như:chi phí hot đng thp, s dng h thng d liu BigData và ng dng trên đin thoi giúp người vay truy cp, kết ni vi người cho vay nhanh hơn, còn nhà đu tư có th d dàng theo dõi ngun li nhun ca mình, P2P ngày càng nhn được s tham gia ca nhiu khách hàng.

Các chuyên gia đánh giá, mô hình này có th thay thế hot đng ngân hàng truyn thng trong tương lai.

Vn còn mi ti Vit Nam

So vi các nước trong khu vc, P2P mi ch du nhp vào Vit Nam khong 2 năm gn đây và cho đến nay,th trường cho vay ngang hàng ni đa vn còn giai đon sơ khai, chưa đt đến mc chun ca P2P như thế gii.

Dù là mt mô hình hu hiu đ khơi thông ngun vn, nhưng vn đ tn ti đáng nói hin nay là nhiu người tiêu dùng ti Vit Nam vn chưa được tiếp cn đ hiu rõ bn cht ca P2P.

Đc bit, gia lúc th trường "tranh ti tranh sáng", 1 s đơn v đã s dng "chiêu trò" làm biến tướng mô hình, khiến cho P2P được hiu như hình thc tín dng đen trá hình, cho vay nng lãi vi lãi sut "khng"…Trên thc tế, Vit Nam cũng đã xut hin mt s mô hình cho vay trc tuyến mà lãi sut được phn ánh lên ti 50 - 70%/năm.

Ngoài ra, có nhng đơn v s dng đơn vay o đ nhà đu tư không giao dch được vi người vay nhm ăn chn phí mà nhà đu tư đóng đi vi mi đơn vay.

Cũng có rt nhiu trường hp phn ánh không tiếp cn được vn vay hoc cho vay mc dù người tham gia đã đăng ký đin thông tin đy đ ti các ng dng. Điu này cho thy thông tin cá nhân ca khách hàng có th được thu thp nhm bán cho mt bên khác và s dng không đúng mc đích.

Mt nhà kinh doanh tha nhn, P2P ch thc s mang li li ích cho nhà đu tư và người vay khi được đưa vào tay nhng "người tt". Nếu mt công ty P2P không có đ năng lc đ thm đnh người vay hoc s dng vn ca nhà đu tư không đúng mc đích, ri ro có th xy ra là rt ln.

Đđm bo quyn li cho c hai bên, v này khuyến cáo các nhà đu tư cn nhn thc rõ P2P là mt kênh đu tư, không phi là kênh gi tin, la chn công ty P2P uy tín đ được kim soát t khâu kim đnh khách, cũng như có các bin pháp h tr nhà đu tư thu hi vn trong trường hp người vay mt kh năng thanh toán. V phía bên người đi vay cũng cc k điu khon v lãi sut vay, tránh b sp by tín đng đen.

Nhiu chuyên gia đánh giá P2P là mô hình sáng to ca nn kinh tế s và là xu hướng không th cm. Do đó, th trường cn có s tham gia ca các đơn v chuyên nghip cùng nhng sn phm dch v cht lượng đ thúc đy mô hình P2P phát trin đúng hướng ti Vit Nam.

Kênh tiếp cn vn đáp ng nhu cu thc

Nm bt nhu cu và xu hướng ca th trường, thi gian gn đây, nhiu doanh nghip hot đng trong lĩnh vc tài chính đã "ln sân" sang P2P, trong đó đin hình phi k ti VnVon.com - kênh liên kết cho vay P2P có quy mô ln hàng đu Vit Nam.

S hu đi ngũ nhân viên kinh nghim dày dn trong lĩnh vc tài chính, ngân hàng và công ngh, Vnvon có nhiu li thế trong vic la chn và đánh giá danh mc đu tư, xây dng h thng qun lý ri ro chc chn.

Vi vic áp dng nn tng công ngh s, h thng cơ s d liu ca nhà đu tư và doanh nghip, h kinh doanh cn vn s được Vnvon phân lc, nghiên cu và phân tích chuyên sâu đm bo ti thiu nhng ri ro xy ra.

Theo đi din ca VnVon, li sut đu tư ti công ty mc hp dn t 15 - 20% và n đnh không ph thuc vào biến đng ca th trường.Cùng vi đó, Vnvon luôn có nhng bin pháp h tr nhm gim thiu ri ro cho nhà đu tư vi khâu thm đnh cht ch, cùng khon bo him ch doanh nghip.

"Mc dù th trường P2P mi giai đon đu nhưng ngày càng nhn được s tham gia ca đông đo nhà đu tư, khách hàng, chng t mô hình cho vay ngang ti Vit Nam có nhiu tim năng phát trin dài hn", đi din VnVon nhn đnh.

Xem 727 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.