Thứ năm, 22 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Chuyên gia hiến kế đẩy lùi biến tướng của vay ngang hàng

Chuyen gia hien ke day lui bien tuong cua vay ngang hangKhi tiếp cn các dch v P2P, người vay cn cân nhc trước khi vay. Bi vay ngang hàng vi lãi sut cao s dn đến nhiu h ly khó lường.

Cho vay ngang hàng (P2P Lending) là mô hình kinh doanh mi, dch v sáng to da trên nn tng công ngh s kết ni trc tiếp người đi vay vi người cho vay mà không thông qua trung gian tài chính.

V bn cht, P2P Lending đã và đang góp phn thúc đy tài chính toàn din, đc bit là ti các đa bàn mà h thng tài chính chưa phát trin, người dân, các h kinh doanh, doanh nghip nh và va ít có kh năng tiếp cn các dch v tài chính - ngân hàng vi chi phí thp, ít th tc.

Đến nay, t l tăng trưởng ca cho vay P2P ti Vit Nam đã đt 35-50%. Lý do khiến P2P phát trin mnh là do nhu cu vay mượn tin ca người dân rt ln, trong khi vic tiếp cn vn tín dng ti các Ngân hàng thương mi gp nhiu khó khăn v th tc thm đnh, h tr cho vay đi vi khon tin thp t vài triu đến vài chc triu đng.

Theo s liu ca Ngân hàng Nhà nước, hin, c nước có khong 40 công ty P2P đang hot đng. Trong đó, 10 công ty có ngun gc t Trung Quc và mt s công ty đến t Indonesia và Singapore. Có th nói, s phát trin ca dch v này đã to ra sc bt ln đ h tr người tiêu dùng trong vic tiếp cn vn vay nhanh chóng, thun tin khi có nhu cu.

Bên cnh nhng tin ích ca P2P, nhiu chuyên gia kinh tế cũng cnh báo nhng mt trái ca dch v cho vay này. Bi thi gian qua, trong quá trình hot đng, mt s công ty P2P đã biến tướng thành đơn v huy đng vn đa cp đ la đo, cho vay vi lãi sut lên ti 700%/năm... Ngoài ra, thay vì làm trung gian kết ni thông tin, mt s công ty P2P đã huy đng tài chính đa cp đ la đo, chiếm dng vn; huy đng vn đ cho vay tràn lan, phát sinh n xu, mt kh năng thanh toán và thc hin chc năng thanh toán trung gian bt hp pháp nhm chiếm dng vn. Điu này vi phm pháp lut nghiêm trng v ngân hàng và tín dng.

Chuyên gia kinh tế Bùi Quang Tín chia s, qua tìm hiu trc tiếp hot đng các công ty P2P ca nhng doanh nghip nước ngoài vào Vit Nam thì thy, gn như các thông tin cá nhân, người thân ca người vay vi hình thc P2P đu được thu thp qun lý.

Ti kỳ hn tr tin, nếu khách hàng chưa tr n và không liên lc được, h s liên tc gi đin thoi cho người thân, thm chí tìm ti nơi đ đòi n. Hot đng thu hi n như vy vượt quá khuôn kh pháp lut cho phép. Thi gian qua, cơ quan nhà nước đã vào cuc, nhưng do hot đng cho vay ngang hàng chưa có hành lang pháp lý nên vn chưa x lý được tình trng này.

Cũng theo ông Tín, hot đng P2P hin nay được điu chnh theo pháp lut dân s. Hp đng vay vn được xem là hp đng giao dch dân s gia 2 bên. Song, các điu khon trong hp đng v cơ bn chưa đáp ng được chun mc ti thiu ca các hp đng dân s hin nay.

Trong khi đó, vn đ lãi sut ca hot đng P2P vn chưa được NHNN qun lý theo đúng chun mc như đi vi các t chc tín dng. Do chưa có hành lang pháp lý, chưa có s giám sát cht ch ca các cơ quan chc năng chuyên ngành, nên hu cho vay xy ra nhiu ri ro như: người đi vay gp rc ri trong vn đ thu hi n khi bên thu hi n chưa tuân th theo pháp lut chuyên ngành.

TS. Tín cho rng, Vit Nam cn sm có hành lang pháp lý đ qun lý vic cho vay ngang hàng.

“Vit Nam có th áp dng 3 bước trong kinh nghim ca Singapore. Bước th nht, la chn nhng doanh nghip trin vng áp dng nhng mô hình hoc sn phm dch v phc v người dân. Bước th hai, sau khi la chn được nhng sn phm dch v tt, các doanh nghip có tim năng phát trin, cơ quan qun lý s đưa ra khuôn kh pháp lý th nghim, nhng quy đnh va h tr fintech phát trin, va đáp ng chun mc tương đi ca pháp lut Vit Nam. Bước cui cùng, sau khi các doanh nghip đáp ng chun mc tương đi ca pháp lut, cơ quan chc năng trin khai rng rãi trên th trường nhng sn phm kết qu giúp ích cho người dân, mang li an toàn cho h thng tài chính, ngân hàng ti Vit Nam”, chuyên gia kinh tế Bùi Quang Tín hiến kế.

Theo lut sư Trương Thanh Đc, Ch tch Công ty Lut Basico, vic cho vay ngang hàng đã và đang gây nhiu ri ro, h ly, nh hưởng đến s an toàn ca xã hi thì cn có hành lang pháp lý, đ phân bit rõ gia nhng vic làm được phép và không được phép. Cùng vi đó, cn sa lut doanh nghip đ ban hành ngành ngh kinh doanh theo danh mc 243 hin nay, tiếp đó, Chính ph cn c th hóa chi tiết điu kin kinh doanh, đng thi, nghiên cu xem xét, nhn din xem hành vi đó như thế nào, điu chnh hành lang pháp lý ra sao…

“Đi vi người cho vay, khi gii ngân không được quá 100% vì trên 100% mà li có các du hiu khác như, thu li trên 30 triu đng thì s có nguy cơ b xem xét x lý trách nhim hình s. Vi người đi vay, khi tiếp cn các hình thc vay trc tuyến, cn lưu ý, xem xét ch th nào cho vay, các cam kết trên hp đng, tha thun c th v lãi sut, thi gian vay, lãi sut pht, lãi sut pht quá hn đ tránh nhng ri ro v sau.

Bên cnh đó, người vay cũng cn cân nhc trước khi vay, bi vay ngang hàng vi lãi sut cao như vy s dn đến nhiu h ly khó lường như không có kh năng tr n s to sc ép đòi n lên các đi tượng cho vay. Vic đòi n mt cách bt hp pháp mang du hiu tín dng đen s nh hưởng đến tính mng, danh d, nhân phm ca người đi vay. ”, lut sư Trương Thanh Đc đưa ra li khuyên.

Theo VOV

Xem 208 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.