Thứ bảy, 17 Tháng 8 2019
TIN MỚI

BIDV Thái Nguyên thông báo thu giữ tài sản

Thong baoNgân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Thái Nguyên thông báo thu gi tài sn bo đm.

Thông tin c th như sau

Tài sn bo đm 01:

- Tên tài sn bo đm: Quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt ti đa ch: Km19, xã Phù L, huyn Sóc Sơn, Hà Ni, được S tài nguyên và môi trường TP Hà Ni - UBND TP Hà Ni cp ngày 29/10/2015 cho Công ty CP sn xut thép kết cu và xây dng Thành Trung theo Giy chng nhn s BS 762803.

- Ch s hu tài sn bo đm: Công ty CP SX thép kết cu và xây dng Thành Trung.

- Tài sn bo đm cho khon vay ca Công ty CP đu tư và thương mi Tho Huyn, giy chng nhn ĐKKD s 4601153181 do S Kế hoch đu tư và phát trin tnh Thái Nguyên cp ngày 28/07/2016.

- Lý do thu gi: Thc hin thu gi theo cam kết trong hp đng thế chp tài sn, hp đng tín dng ca khách hàng.

- Thi gian d kiến thc hin thu gi: Lúc 9h00’, ngày 02 tháng 04 năm 2019.

- Đa đim thu gi: xã Phù L, huyn Sóc Sơn, Hà Ni.

- Các ni dung khác: Không

Tài sn bo đm 02:

- Tên tài sn bo đm: Quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt ti đa ch: thôn Phù Mã, xã Phù Linh, huyn Sóc Sơn, Hà Ni, được UBND huyn Sóc Sơn cp ngày 14/10/2013 cho bà Hà Th Thu Huyn theo Giy chng nhn QSD đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BO 935363.

- Ch s hu tài sn bo đm: Ông Nguyn Quang Khi và bà Hà Th Thu Huyn.

- Tài sn bo đm cho khon vay ca Công ty CP đu tư và thương mi Tho Huyn, giy chng nhn ĐKKD s 4601153181 do S Kế hoch đu tư và phát trin tnh Thái Nguyên cp ngày 28/07/2016.

- Lý do thu gi: Thc hin thu gi theo cam kết trong hp đng thế chp tài sn, hp đng tín dng ca khách hàng.

- Thi gian d kiến thc hin thu gi: Lúc 9h00’, ngày 02 tháng 04 năm 2019.

- Đa đim thu gi: xã Phù Linh, huyn Sóc Sơn, Hà Ni.

- Các ni dung khác: Không

Tài sn bo đm 03 và 04:

- Tên tài sn bo đm: Quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt ti đa ch: thôn Hương Đình, xã Mai Đình, huyn Sóc Sơn, Hà Ni, được UBND huyn Sóc Sơn cp ngày 08/01/2013 cho bà Hà Th Thu Huyn theo Giy chng nhn QSD đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BL 034714 và Quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt ti đa ch: thôn Ni Pht, xã Mai Đình, huyn Sóc Sơn, Hà Ni, được UBND huyn Sóc Sơn cp ngày 21/03/2013 (đã chuyn nhượng t bà Nguyn Kim Anh cho ông Nguyn Quang Khi theo hp đng s 03/HĐCN/2014 lp ngày 02/01/2014 ti Văn phòng công chng Đông Anh, TP Hà Ni), Giy chng nhn QSD đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BK 801775.

- Ch s hu tài sn bo đm: Ông Nguyn Quang Khi và bà Hà Th Thu Huyn.

- Tài sn bo đm cho khon vay ca Công ty CP đu tư và thương mi Tho Huyn, giy chng nhn ĐKKD s 4601153181 do S Kế hoch đu tư và phát trin tnh Thái Nguyên cp ngày 28/07/2016.

- Lý do thu gi: Thc hin thu gi theo cam kết trong hp đng thế chp tài sn, hp đng tín dng ca khách hàng.

- Thi gian d kiến thc hin thu gi: Lúc 9h00’, ngày 02 tháng 04 năm 2019.

- Đa đim thu gi: xã Mai Đình, huyn Sóc Sơn, Hà Ni.

- Các ni dung khác: Không

Thông tin chi tiết, liên h: Ông Dương Thế Quang, P.KHDN2 - BIDV Thái Nguyên. Đin thoi 0977.234.998.

Xem 1235 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.