Thứ bảy, 17 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Agribank Nam Trực thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau giaNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Nam Trc thông báo la chn t chc bán đu giá tài sn bo đmCông ty TNHH TM Đi Lc.

Tên t chc bán đu giá la chn, thi gian, đa đim x lý tài sn bo đm.

- Tên t chc bán đu giá: Trung tâm dch v bán đu giá tài sn - S Tư pháp tnh Nam Đnh.

- Đa đim x lý tài sn: Bãi đóng tàu ca Công ty CP Công nghip và thương mi Hoa Tiên; đa ch: Thôn Phú An, th trn Cát Thành, huyn Trc Ninh, tnh Nam Đnh.

S dư đến thi đim hin nay là: 38.065.292.222 đng.

Nghĩa v đm bo n:

- Căn c biên bn xác đnh li giá tr tài sn bo đm năm 2016 là: 30.850.000.000 đng (Bng ch: Ba mươi t, tám trăm năm mươi triu đng chn).

- Căn c Chng thư thm đnh giá s 3.7-2/2019/CT-VAE v vic thm đnh giá tài sn ngày 12/03/2019 ca Công ty c phn giám đnh và thm đnh tài sn Vit Nam.

Đa ch: Lô 67 ngõ 136 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, Cu Giy, TP Hà Ni; S đin thoi: 04.62696839.

- Kết qu thm đnh giá: 9.400.000.000 đng. (Bng ch: Chín t, bn trăm triu đng chn.)

- Mc giá thm đnh trên là giá ti thiu, chưa bao gm VAT.

Mô t v tài sn:

- Tên ch tài sn bo đm: Công ty TNHH TM Đi Lc

- Mô t tài sn bo đm:

- Tên tàu: Đi Lc 07

Hô hiu/ S IMO:  X V R M/9522829

Loi tàu: M. Tàu ch hàng tng hp

Chiu dài ln nht: 79.940 M

Chiu rng: 12.600 M

Mn nước: 5.700 M

Công sut máy chính: 735 KW; Trng ti toàn phn: 3269,0 MT

Tng dung tích: 2999 GT

Dung tích thc dng: 1165 NT

Năm đóng: 2008, năm H.Ci: 2011

Nơi đóng: Nam Đnh - VN

Cng đăng ký: Hi Phòng

S đăng ký: VN - 2787 -VT

Thc hin quy trình x lý tài sn đm bo, Agribank Chi nhánh huyn Nam Trc Nam Đnh đã t chc kê biên, niêm phong, thm đnh giá đc lp, thông qua trung tâm đu giá hi đng đnh giá ln đu là: 9.400.000.000 đ (Bng ch: Chín t, bn trăm triu đng chn.) nhưng đến nay chưa nhn được thông tin khách hàng đăng ký mua tài sn trên.

Xem 1231 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.