Chủ nhật, 25 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Cho vay ngang hàng biến tướng

Hinh anh cho vay ngang hang60% dân s Vit Nam đang đ tui rt tr, mc đ tiêu dùng rt ln. Nhóm dân s này luôn có nhu cu vay t vài triu đng đến vài chc triu đng tiêu dùng. Thế nhưng, h li gp khó khăn v tài sn thế chp và mt s điu kin khác ca các ngân hàng (NH) thương mi.

T đó, cho vay ngang hàng (P2P - loi hình cho vay trc tuyến kết ni người cho vay và người vay, đơn v cung cp công ngh làm trung gian thu phí dch v) ngày càng phát trin, gii quyết nhu cu vay tin không cn tài sn thế chp (tín chp).

S liu ca NH Nhà nước cho thy có khong 40 công ty P2P hot đng ti Vit Nam. Tuy nhiên, trong quá trình hot đng, mt s công ty P2P đã biến tướng thành đơn v huy đng vn đa cp đ la đo hoc đơn v cung cp công ngh đóng vai trò trung gian li chính là người cho vay vi lãi sut lên ti 700%/năm... vi phm pháp lut v tín dng.

Hin lãi sut cho vay ca loi hình này vn chưa được qun lý theo đúng chun mc như các t chc tín dng, chưa có s giám sát cht ch ca các cơ quan chc năng chuyên ngành, nên cho vay ngang hàng xy ra nhiu ri ro. Người đi vay gp rc ri khi bên thu hi n chưa tuân th pháp lut. Thm chí, người cho vay ln các công ty làm trung gian cũng gp khó khăn khi h không thu hi được n t người vay.

Thc tế, hot đng ca các công ty P2P hin ch được điu chnh theo pháp lut dân s. Tuy hp đng vay vn được xem là hp đng giao dch dân s gia 2 bên song các điu khon trong hp đng v cơ bn chưa đáp ng được chun mc ti thiu ca pháp lut.

Chính vì thế mi đây, Phó Th tướng Vương Đình Hu giao NH Nhà nước son tho Quyết đnh ca Th tướng, bao gm các ni dung qun lý ri ro, thanh tra, kim tra, giám sát và trách nhim ca b, ngành liên quan đến mô hình P2P.

Gii pháp trước mt là NH Nhà nước và các b, ngành nên chn lc mt s doanh nghip cung cp công ngh tài chính (fintech) giàu tim năng đ trin khai thí đim P2P, ban hành các quy đnh mang tính h tr fintech phát trin, đng thi các quy đnh đó cũng phù hp vi chun mc pháp lut Vit Nam. Khi các fintech tuân th quy đnh v hot đng P2P, NH Nhà nước trin khai cho vay ngang hàng rng rãi trên th trường, tng bước hoàn thin khung kh pháp lý loi hình cho vay này, đem li an toàn cho h thng tài chính - NH.

Theo Người lao đng

Xem 1707 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.