Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Ngân hàng nhỏ khó tránh M&A khi tuân thủ Basel II

Hinh anh Basel IITăng vn đang là yêu cu bc thiết đi vi các ngân hàng, nht là ngân hàng nh. Nếu ngân hàng không tăng được vn s dn đến áp lc mua bán - sáp nhp (M&A) đ tăng năng lc cnh tranh và tn ti.

Theo mc tiêu đy mnh tái cu ngành ngân hàng đến năm 2020, bên cnh ct gim n xu, gim s lượng ngân hàng thương mi yếu kém là phi đm bo 70% s ngân hàng thc hin đy đ Basel II. Thế nhưng, trong 10 ngân hàng thương mi được Ngân hàng Nhà nước thc hin thí đim, hin mi ch có Vietcombank, VIB và mt nhà băng nm ngoài danh sách thí đim là OCB công b hoàn tt vic thc hin phương pháp qun tr vn và ri ro theo tiêu chun Basel II.

Trên thc tế, không phi nhà băng không mun tăng vn, mà kế hoch này đã được trình đi hi đng c đông thông qua trong các kỳ đi hi trước, song khó có th thc hin.

Trong khi đó, theo quy đnh ca Thông tư 41/2016/TT-NHNN, ngoài vic tính vn yêu cu cho ri ro tín dng, các ngân hàng s cn phi tính vn yêu cu cho ri ro th trường và ri ro hot đng mà trước đây chưa có quy đnh. Do đó, phn vn yêu cu đi vi các ngân hàng s tăng lên là điu tt yếu.

Theo tính toán ca Fitch Ratings, h thng ngân hàng Vit Nam cn 20 t USD vn tăng thêm, tương đương 9% GDP đ đáp ng vic trin khai Basel II.  Khó tăng vn c phn (vn cp 1), buc các nhà băng phi tính ti chuyn tăng vn cp 2 thông qua phát hành trái phiếu. Mt chuyên gia tài chính - ngân hàng cho biết, nhiu ngân hàng t phát hành trái phiếu thi gian gn đây có 2 nguyên nhân chính.

Mt là, nhng trái phiếu kỳ hn dài có th được tính vào vn cp 2 ca ngân hàng, t đó làm tăng vn t có, giúp ci thin h s an toàn vn (CAR) đang khá thp. Hai là, các ngân hàng phi huy đng vn trung và dài hn nhiu hơn na, vì t l vn ngn hn cho vay trung - dài hn gim còn 40% t đu năm 2019.

Thế nhưng, làn sóng tăng vn tiếp tc tr thành cuc đua tranh gay gt gia các ngân hàng do nhu cu ln mà ngun lc li có hn và trong cuc đua này, li thế vn thuc v ngân hàng ln.

TS. Nguyn Xuân Thành, Giám đc phát trin Ði hc Fulbright Vit Nam cho rng, trong n lc tái cơ cu và x lý n xu thi gian qua, các ngân hàng t ci thin li nhun đ có ngun x lý n xu. Tuy nhiên, điu quan trng đ h thng ngân hàng lành mnh hơn là các ngân hàng phi tăng vn ch s hu đ nâng t l an toàn vn. Nhưng vic tăng vn phi tránh được bài hc trước đây là có nhng ngoi l được “kht”, “hoãn”, hoc tăng vn bng hình thc s hu chéo, đu tư chéo.

Theo ông Thành, đ đm bo t l CAR theo tiêu chun Basel II, nhu cu tăng vn ca ngân hàng rt ln, nht là đi vi các ngân hàng thương mi nhà nước. CAR ca các ngân hàng có vn nhà nước đã tim cn mc 9%, nếu áp dng Basel II, CAR s gim xung dưới 8%.

Trong năm qua, hu hết các nhà băng đu đt ra kế hoch tăng vn, song đến nay, mi ch có các ngân hàng tm trung và ln thc hin được mc tiêu đ ra. Theo các chuyên gia tài chính - ngân hàng, “ca” cnh tranh đ tăng vn ca các ngân hàng nh rt hp. Th nht, li nhun ca các ngân hàng này thp nên chia c tc bng c phiếu cũng không giúp vn điu l tăng được nhiu. Th hai, thông tin ca các ngân hàng này kém minh bch, th giá c phiếu quá thp nên vic tăng vn thông qua phát hành c phiếu không d dàng.

Vòng xoáy đó s khiến s phân hóa gia các ngân hàng din ra mnh m và nhóm ngân hàng nh có nguy cơ b tt li phía sau ngày càng xa hơn. Trong bi cnh đó, TS. Lê Xuân Nghĩa - chuyên gia kinh tế, tài chính cho rng, M&A đ gia tăng năng lc cnh tranh là bài toàn cn được tính ti ca các ngân hàng nh.

TS.LS. Bùi Quang Tín, chuyên gia tài chính - ngân hàng nhn đnh, Ngân hàng Nhà nước s thúc đy các t chc tín dng thc hin M&A trên cơ s t nguyn, tr thành các đnh chế có quy mô ln và qun tr tt hơn. Ðó là mt trong nhng gii pháp cơ cu li ngân hàng được nêu ra ti Ð án 1058 v cơ cu li h thng các t chc tín dng gn vi x lý n xu giai đon 2016 - 2020 đã được Chính ph phê duyt. Trong năm 2018, M&A lĩnh vc ngân hàng tương đi im ng. Tuy nhiên, hot đng này có th sp sôi đng tr li.

“Các ngân hàng phi áp dng theo chun mc vn ca Basel II là áp lc rt ln, nhưng cũng là đng lc đ nhiu nhà băng phi nghĩ ti bài toán sáp nhp đ ln mnh hơn. Cách đây vài năm, cơ quan điu hành đã có gi ý ti kh năng toàn h thng ch cn 15 - 17 ngân hàng có quy mô tương đi ln và có sc kho tài chính vng vàng là đ”, TS. Tín cho biết.

Các nhà phân tích tài chính nhn xét, hin nay, s lượng ngân hàng trong h thng vn còn nhiu. Trong câu chuyn tuân th các chun mc an toàn vn ca Basel II, ch cn thc hin đúng l trình đã đ ra, chc chn s khiến h thng t đng có s sàng lc. Nhng ngân hàng nh không đ ni lc đáp ng được yêu cu v vn s phi tính ti phương án sáp nhp.

Theo Đu tư chng khoán

Xem 177 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.