Thứ bảy, 17 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Vietcombank đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng

VCB anh hoat dongNgân hàng Ngoi thương (Vietcombank) cho biết, ngày 12/3, Vietcombank nhn được yêu cu h tr t mt khách hàng, thông báo b la đo qua vic bm vào đường link gi mo và đã cung cp toàn b thông tin bo mt ca dch v ngân hàng đin t k c mt mã OTP cho đi tượng la đo. Đi tượng la đo đã thc hin các giao dch trên tài khon ca khách hàng vi giá tr 50 triu đng.

Ngay khi nhn được thông tin, Vietcombank đã cùng phi hp vi khách hàng thc hin các gii pháp đm bo an toàn cho tài khon ca khách hàng. Trong tng s tin 50 triu đng nói trên, Vietcombank đã khoanh gi được hơn 30 triu đng và đã thông báo cho khách hàng trong ngày 13/3.

Hin nay, ngân hàng đang tích cc phi hp vi đi tác và các cơ quan chc năng tiếp tc x lý đ đm bo ti đa quyn li ca khách hàng.

Ngân hàng cũng đưa ra cnh báo thêm v nhng hành vi la đo khi thc hin giao dch ngân hàng đin t.

Theo đó, khách hàng tuyt đi KHÔNG được:

1. M tài khon và đăng ký dch v ngân hàng đin t cho người khác s dng.

2. Tiết l tên đăng nhp (username), mt khu truy cp, mã PIN ca bt kỳ dch v ngân hàng đin t, mã OTP, mã kích hot dch v cho bt c ai qua bt kỳ kênh nào như đin thoi, email, mng xã hi, ng dng, website, đường link l

3. Chuyn tin, np tin vào s đin thoi do người khác ch đnh đ làm th tc nhn thưởng/khuyến mi ca ngân hàng.

4. Không truy cp vào các đường link l, cn thn vi nhng email, tin nhn, hoc các cuc gi thông báo trúng thưởng, nhn tin, cnh báo tài khon bn b nghi ng xâm nhp trái phép kèm theo vic yêu cu cung cp thông tin cá nhân và thông tin truy cp dch v.

5. S dng tên truy cp và mt khu truy cp các dch v ngân hàng đin t làm mt khu truy cp các h thng khác ngoài ngân hàng…

NÊN thc hin:

1. Thay đi mt khu truy cp dch v ngân hàng trc tuyến, Mobile Banking ngay lp tc sau khi phát hin ra mình va click vào các đường link nghi ng gi mo hoc vô tình tr li thông tin cho người l gi ti.

2.  Đăng ký s dng đng thi dch v SMS Banking đ nhn tin nhn thông báo biến đng s dư đ ngay lp tc biết được nhng giao dch trên tài khon nhm hn chế ri ro và tn tht đến mc thp nht.

3. Khi nhn được tin nhn OTP, cn kim tra k ni dung tin nhn (thông thường bao gm: loi giao dch, s tin giao dch, kênh giao dch). Nếu ni dung tin nhn không khp đúng vi giao dch do chính khách hàng đang thc hin, Quý khách tuyt đi không nhp mã OTP này vào bt kỳ trang web nào hoc tiết l cho bt kỳ ai dưới mi hình thc.

4. Khi h thng đang x lý giao dch, không thoát khi màn hình giao dch và ch thông báo kết qu t h thng trước khi thc hin các giao dch khác.

5. Luôn nh Đăng xut/Thoát khi h thng sau mi ln truy cp các dch v ngân hàng đin t.

Xem 1514 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.