Thứ bảy, 17 Tháng 8 2019
TIN MỚI

SCB “quản lý tài chính cá nhân” trên SCB Internet banking

SCB quan ly tai chinh ca nhan tren SCB Internet bankingNgân hàng Sài Gòn (SCB) đã chính thc ra mt tính năng “Qun lý tài chính cá nhân” trên SCB Internet Banking dành cho “Qun lý chi tiêu” và “Qun lý ngân sách” giúp cho cá nhân kim soát chi tiêu mt cách d dàng.

Qun lý chi tiêu: Đây là tính năng giúp Bn có được cái nhìn tng quan v chi tiêu t Tài khon/Th ca mình trong khong thi gian mà Bn la chn. SCB s thng kê và hin th các giao dch cũng như t trng chi tiêu ca Bn trong tng lĩnh vc c th như mua sm, ăn ung, du lch, đu tư, giáo dc, bo him,… Ngoài ra, Bn cũng có th xem và kim tra được lch s tt c các giao dch theo tng Th/Tài khon, tng lĩnh vc. Qua đó, Bn có th đánh giá được tng giao dch chi tiêu ca mình có hp lý không và điu chnh li hành vi tiêu dùng trong tương lai. Bên cnh đó, Bn cũng có th linh đng điu chnh danh mc chi tiêu ca tng giao dch hoc tách mt giao dch thành nhiu giao dch nh theo nhu cu ca Bn đ tính năng Qun lý chi tiêu ca SCB đáp ng tt nht cho Bn.

Qun lý ngân sách: Bn có th ch đng thiết lp ngân sách chi tiêu cho tng danh mc hàng tháng hoc trong mt khong thi gian mà Bn la chn. SCB Internet Banking s thng kê và báo cáo Bn đã s dng bao nhiêu % ngân sách đt ra đ Bn có kế hoch điu chnh phù hp, không s dng vượt ngân sách đã đ ra. Ngoài ra, nếu có nhu cu phát sinh đt xut, Bn có th điu chnh ngân sách đã đt ra vào bt kỳ lúc nào hoc xóa ngân sách nếu không cn s dng.

Hướng dn s dng chi tiết tham kho ti đây.

Xem 1647 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.