Thứ năm, 22 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Phó Thống đốc Đào Minh Tú làm việc với các ngân hàng tỉnh Cao Bằng

Pho Thong doc Dao Minh Tu lam viec voi cac ngan hang tinh Cao BangNgày 15/3/2019, trong thi gian tham gia Đoàn công tác ca Phó Th tướng Chính ph Vương Đình Hu ti Cao Bng, Phó Thng đc Đào Minh Tú đã có bui làm vic vi cán b ch cht ca NHNN chi nhánh và các ngân hàng trên đa bàn tnh.

Ti bui làm vic, sau khi nghe Giám đc NHNN chi nhánh tnh Cao Bng báo cáo nhng nét ch yếu v tình hình hot đng ngân hàng trên đa bàn và nghe ý kiến phát biu ca lãnh đo các ngân hàng trên đa bàn, Phó Thng đc Đào Minh Tú đã ghi nhn, đánh giá tích cc nhng kết qu mà các ngân hàng trên đa bàn Cao Bng đt được trong thi gian qua (Hot đng tin t, ngân hàng trên đa bàn n đnh; n xu ch chiếm 0,77% tng dư n, thp hơn t l n xu ca khu vc các tnh min núi phía Bc; không phát sinh các v vic nh hưởng đến an ninh, an toàn hot đng ngân hàng trên đa bàn…).

Tuy nhiên, Phó Thng đc cũng cho rng, hot đng ngân hàng trên đa bàn còn gp khó khăn như: Do điu kin kinh tế - xã hi ca tnh chưa phát trin, nhu cu vn tín dng thp nên các ngân hàng còn tình trng tha vn; chưa trin khai được chính sách cho vay phát trin nông nghip sch, nông nghip ng dng công ngh cao (do tnh chưa có quy hoch vùng nông nghip ng dng công ngh cao)…

Phó Thng đc đ ngh các ngân hàng cn tiếp tc đy mnh trin khai các chương trình tín dng đ thu hút khách hàng vay vn, thúc đy phát trin kinh tế - xã hi ca đa phương. Bên cnh đó, các ngân hàng, nht là Ngân hàng Chính sách xã hi, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn cn đy mnh cho vay tiêu dùng, đáp ng kp thi các nhu cu cp thiết ca người dân đ ngăn nga nguy cơ dn đến “tín dng đen”; đng thi cn chú trng tăng cường các bin pháp phòng nga ri ro, đm bo an toàn hot đng ngân hàng, đc bit là các ri ro v công ngh, ri ro trong giao dch ngân hàng qua mng. NHNN chi nhánh tnh Cao Bng cn tiếp tc thc hin tt vai trò qun lý Nhà nước, tăng cường thanh tra, giám sát, đm bo an toàn hot đng tin t, ngân hàng trên đa bàn; ch đng làm tt công tác điu hòa, thu, chi tin mt, an toàn kho qu, tích cc đưa tin nh l vào lưu thông, đm bo đy đ cơ cu tin mt trong lưu thông. Các ngân hàng cũng cn làm tt công tác tuyên truyn, giáo dc, tăng cường k lut, k cương, nâng cao đo đc ngh nghip, thái đ phc v khách hàng ca đi ngũ cán b, công chc, viên chc; đng thi quan tâm đng viên, chăm lo đi sng vt cht và tinh thn cho người lao đng, to không khí vui tươi, phn khi, góp phn thúc đy hoàn thành các nhim v ngân hàng trên đa bàn.

Phó Thng đc cũng đã đi kim tra thc tế công trình tr s nhà làm vic kiêm kho ca NHNN chi nhánh Cao Bng và ch đo các đơn v liên quan (V Tài chính - Kế toán, NHNN chi nhánh) đôn đc, yêu cu nhà thu thi công khn trương đy nhanh tiến đ và khc phc mt s bt cp, đm bo hoàn thành các hng mc công trình đúng thi hn vi cht lượng tt nht.

Xem 260 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.