Thứ bảy, 17 Tháng 8 2019
TIN MỚI

NamA Bank tiếp tục tăng trưởng ổn định

NamA Bank anh hoat dongTiếp ni kết qu kinh doanh vượt bc năm 2018, trong 2 tháng đu năm 2019, cùng vi nhng bước chuyn mình mnh m, hướng đến giai đon phát trin mi ca h thng ngân hàng, hot đng kinh doanh ca NamA Bank (NamA Bank) vn đang gi “phong đ” tăng trưởng rt tt, thanh khon di dào, danh mc tài sn đang được cơ cu theo hướng bn vng và hiu qu nht.

Va qua, trên các phương tin truyn thông đi chúng có mt s thông tin liên quan đến tranh chp c phiếu gia các c đông ca Nam A Bank. Tuy nhiên ngân hàng khng đnh nhng vn đ đó hoàn toàn không nh hưởng đến hot đng kinh doanh ca Ngân hàng và Nam A Bank vn đang trên đà phát trin tích cc, hiu qu đ hướng đến s bn vng.

Là mt t chc tín dng được đánh giá có tc đ phát trin an toàn và bn vng, trong sut chng đường hot đng, Nam A Bank luôn đt li ích ca khách hàng, c đông lên hàng đu cũng như tuân th tuyt đi các quy đnh pháp lut hin hành. Bng chng là, nhng năm gn đây, th trường tài chính liên tiếp chng kiến s bt phá ngon mc ca ngân hàng thông qua kết qu kinh doanh, đ ph sóng thương hiu, cht lượng ngun nhân lc cùng nhng giá tr mang li cho cng đng…

Năm 2018 đánh du bước chuyn mình mnh m ca Nam A Bank trên th trường tài chính tin t Vit Nam, khi ln đu tiên sau 26 năm, Ngân hàng đã chinh phc thành công tt c các ch tiêu kế hoch kinh doanh được giao, kim soát tt cht lượng tín dng cũng như x lý trit đ tt c các khon n đã bán cho VAMC. C th, tính đến 31/12/2018, tng tài sn ca Nam A Bank đt hơn 75.000 t đng, tăng trưởng gn 40% so vi năm 2017 và hoàn thành 114% kế hoch tng tài sn được giao; li nhun đt gn 750 t đng, tăng gp đôi so vi năm 2017 và hoàn thành 230% kế hoch li nhun được giao; s lượng khách hàng đt gn 450.000, tăng trưởng gp đôi so vi năm 2017.

Vi nhng chuyn biến tích cc đó, Nam A Bank rt vinh d khi được là mt trong s rt ít các t chc tính dng được Ngân hàng Nhà nước Vit Nam tin tưởng phê duyt đ án tái cơ cu giai đon II (2018 - 2020), được chp thun cho m mi 35 đim giao dch trên c nước, được ch đnh tham gia tái cu trúc 03 qu tín dng nhân dân ti đa bàn tnh Đng Nai. Không ch nhn được s tin tưởng, ng h t khách hàng và cơ quan qun lý Nhà nước, Nam A Bank còn được t chc xếp hng tín dng quc tế Moody đánh giá, phân tích và trao chng nhn hng B2. Vic được mt t chc quc tế uy tín như Moody’s chng nhn hng B2 là minh chng c th và rõ ràng nht cho s minh bch, chun mc, an toàn và hiu qu mà thương hiu Nam A Bank đã và đang hướng đến.

Năm 2019, vi mc tiêu tiến nhanh đến v trí ngân hàng thương mi bán l chun mc hàng đu Vit Nam, Nam A Bank tp trung vào 3 yếu t ct lõi Nhân s, Vn hành, Big Data hướng đến “Khách hàng là trung tâm”. Tiếp tc phát huy nhng thành qu tt đp có được t công cuc tái cu trúc giai đon I (2014 - 2017), trong giai đon sp ti, Nam A Bank s trin khai mnh m hơn na chiến lược bán l da trên nn tng công ngh thông tin hin đi cùng vic áp dng các chun mc qun tr ri ro tiên tiến nhm đem đến cho khách hàng nhng sn phm, dch v tin ích, an toàn và bo mt cao nht.

Xem 1636 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.