Thứ năm, 22 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Lưu ý khi đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Hinh anh nguoi phu thuoc de giam tru gia canhCc Thuế Hà Ni va đưa ra mt s vn đ cn lưu ý khi đăng ký mã s thuế cho người ph thuc đ gim tr gia cnh.

Theo Cc Thuế Hà Ni, th tc đăng ký người ph thuc đ gim tr gia cnh hin nay được thc hin theo Thông tư s 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 và Thông tư s 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 ca B Tài chính.

Theo đó, cá nhân có thu nhp chu thuế thc hin đăng ký thuế đ được cơ quan thuế cp mã s thuế cho bn thân và cho mi người ph thuc được gim tr gia cnh.

H sơ chng minh người ph gm: Bn chp Chng minh nhân dân hoc Giy khai sinh; các giy t hp pháp đ xác đnh trách nhim nuôi dưỡng theo quy đnh ca pháp lut, c th: Bn chp giy t xác đnh nghĩa v nuôi dưỡng theo quy đnh ca pháp lut (nếu có); Bn chp s h khu (nếu có cùng s h khu); Bn chp đăng ký tm trú ca người ph thuc (nếu không cùng s h khu); Bn t khai ca người np thuế theo mu ban hành kèm theo văn bn hướng dn v qun lý thuế có xác nhn ca y ban nhân dân cp xã nơi người ph thuc đang cư trú v vic người ph thuc hin đang cư trú ti đa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hp không sng cùng).

Người np thuế ch phi đăng ký và np h sơ chng minh cho mi mt người ph thuc mt ln trong sut thi gian được tính gim tr gia cnh. Trường hp người np thuế thay đi nơi làm vic, nơi kinh doanh thì thc hin đăng ký và np h sơ chng minh người ph thuc như trường hp đăng ký người ph thuc ln đu.

Cá nhân được cp mt mã s thuế duy nht đ s dng trong sut cuc đi ca cá nhân đó. Người ph thuc ca cá nhân được cp mã s thuế đ gim tr gia cnh cho người np thuế thu nhp cá nhân. Mã s thuế cp cho người ph thuc đng thi cũng là mã s thuế ca cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa v vi ngân sách nhà nước (Lưu ý: mã s thuế đã cp không được s dng li đ cp cho người np thuế khác).

Cá nhân thuc din np thuế thu nhp cá nhân np h sơ đăng ký thuế cho người ph thuc trc tiếp ti cơ quan thuế, h sơ đăng ký thuế gm: T khai đăng ký người ph thuc ca cá nhân có thu nhp t tin lương, tin công; Bn sao không yêu cu chng thc Th căn cước công dân hoc Giy chng minh nhân dân, Giy khai sinh, H chiếu còn hiu lc đi vi người ph thuc.

Cá nhân gi văn bn y quyn và giy t ca người ph thuc (bn sao không yêu cu chng thc) con hiu lc cho cơ quan chi tr thu nhp. Cơ quan chi tr thu nhp tng hp h sơ đăng ký thuế ca người ph thuc và gi T khai đăng ký thuế tng hp cho người ph thuc ca cá nhân có thu nhp t tin lương, tin công thông qua cơ quan chi tr thu nhp...

Xem 1597 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.