Thứ bảy, 17 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Dự cảm về kinh tế 2019

Du cam ve kinh te 2019Thc s là kỳ tích, khi năm 2018 - vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thc, nn kinh tế đã đt được nhng thành tu to ln. Du n ch đo, điu hành ch đng, sáng to và quyết lit ca Chính ph là đm nét.

Các thành viên T tư vn kinh tế ca Th tướng nhn đnh, tim năng ca nn kinh tế còn rt ln và xut hin thêm không ít cơ hi mi. Nếu có gii pháp thc thi tt, tn dng được cơ hi mi, khai thác tt hơn tim năng ca nn kinh tế, trong hai năm ti vn có th tiếp tc đà tăng trưởng cao.

D báo kinh tế năm 2019, T tư vn đưa ra ba kch bn: Kch bn mt (da trên gi quyết điu kin bình thường ca nn kinh tế), GDP tăng trưởng trung bình 6,86%/năm cho giai đon 2018-2020. Kch bn hai, con s này là 6,91% và kch bn ba là 7,06%.

Tuy nhiên, T tư vn d báo năm 2019 có th phn đu đt mc tăng trưởng 6,9-7% và lm phát dưới 4%. Nn kinh tế tiếp tc tăng trưởng nhanh và bn vng, khát vng dân tc thnh vượng phi tr thành hin thc.

Cùng vi s lc quan ca T tư vn, nhng ngày đu Xuân K Hi 2019, mt s chuyên gia kinh tế đã đưa ra nhng nhn đnh, d cm tích cc cho nn kinh tế.

Thun li và thách thc đan xen

Kinh tế Vit Nam năm 2019 tiếp tc được hưởng li nh trin vng lc quan v tăng trưởng kinh tế, thương mi toàn cu và các yếu t tích cc ni ti (đà tăng trưởng ca năm 2018 và tính chu kỳ ca nn kinh tế).

Bên cnh nhng yếu t thun li, h tr tích cc cho tăng trưởng, nn kinh tế năm 2019 d báo vn còn rt nhiu ri ro cn phi lường trước, đòi hi s thn trng trong điu hành.

Nguy cơ các nn kinh tế ch cht gia tăng cnh tranh v kinh tế, tài chính, tăng lãi sut, tht cht tin t cũng là thách thc được d báo.

Nn kinh tế Vit Nam đang phi chu nhiu tác đng như biến đng v t giá cũng như trên th trường chng khoán. Din biến thương mi trên thế gii phc tp phn nào đã, đang và s tác đng đến nn kinh tế Vit Nam, như thâm ht thương mi ca M tiếp tc tăng, dòng chy FDI t Trung Quc không rõ ràng, quá trình Brexit…

Giai đon 2019 - 2020, Vit Nam đng trước nhng ri ro khi tăng trưởng kinh tế ngày càng ph thuc nhiu hơn vào khu vc FDI. Đáng lo hơn là đ m tài chính quc gia đang cao hơn trình đ phát trin ca nn kinh tế.

T l n công cao và nghĩa v tr n ln (trong hai năm 2019 - 2020 có nhiu khon n đến hn) cũng nh hưởng đến điu hành kinh tế vĩ mô cũng như kh năng gim mt bng lãi sut.

Ri ro lm phát vn cao

Các ch tiêu tăng trưởng kinh tế Vit Nam trong năm 2019 s đt được nếu Chính ph to nhiu điu kin thun li hơn na cho doanh nghip bng cách ci thin môi trường kinh doanh như ci cách các th tc hành chính, tăng s cnh tranh bình đng gia các khu vc doanh nghip, đy mnh c phn hóa doanh nghip nhà nước.

Tuy nhiên, ch s lm phát năm 2019 đang có nhiu yếu t tác đng bt li đến mc tiêu mà Quc hi đt ra dưới 4%. Cui năm 2018, giá thc phm tiếp tc phc hi mnh và s điu chnh tăng giá xăng du liên tc.

Trên thế gii, lm phát tăng nhanh, bên cnh vic đng USD và du thô tăng giá cũng như căng thng thương mi leo thang, đng NDT gim; sc ép lên chi phí vn đang lan ta khi bt đu tăng mc lãi sut điu hành nhm kim soát tình trng lm phát và dòng vn tháo chy. Trong nước, lm phát gia tăng mnh m đang trc tiếp to sc ép ln lên lãi sut.

Bên cnh đó, din biến ca tình hình giá năng lượng trên thế gii vn mc cao và vic nâng kch trn thuế bo v môi trường lên xăng du (t 3.000 lên 4.000 đng/ lít đi vi mt hàng xăng) k t 1/1 s to ra ri ro lm phát cho năm 2019.

Kinh tế có nhiu trin vng tt

T tin đ ca năm 2018 đang có xu thế tt và s được duy trì trong năm 2019, thm chí có nhng thun li hơn, có th nhìn thy là ci cách th chế ngày càng mnh m hơn ca Chính ph, nút tht ca đu tư công cũng đang được đy mnh.

Ngoài ra, Hip đnh CPTPP đã được Quc hi thông qua, đu năm 2019 có hiu lc, Vit Nam s nhn được nhng tác đng tích cc ngay như: th trường mt s nước m ra hơn, thuế sut mt s dòng sn phm được ct gim ngay, trong khi ba năm đu, kinh tế Vit Nam chưa b tác đng ngược tr li. Đây là yếu t to s thun li đ đy mnh, m rng th trường xut khu, thu hút đu tư.

Tt nhiên cũng có nhng khó khăn t chính th trường quc tế, nếu Trung Quc phá giá đng tin thì xut khu ca Vit Nam sang th trường này s bt li, cán cân thương mi có th âm nng t Trung Quc.

Ngoài ra, hàng hóa mt s th trường khác tràn vào, nếu không gi được, th trường trong nước có nguy cơ mt. Tuy nhiên, điu này s không đáng lo nếu điu hành vĩ mô tt thì năm 2019 trin vng tt hơn năm 2018.

Xu hướng kinh tế tích cc nhưng tim n ri ro

Tuy xu thế d báo tích cc ch đo nhưng năm 2019 cũng nhìn nhn được nhng khó khăn thách thc, đó là vn đ thương mi gia M - Trung Quc chưa được gii quyết, giá du trên th trường thế gii có biến đng ln.

Cùng vi đó, t đu năm 2019, Hip đnh CPTPP có hiu lc đã đt ra nn kinh tế Vit Nam nhng nhim v mà chưa bao gi xut hin nhng năm 2016 - 2017 - 2018, đây là nhng khó khăn ch đón nn kinh tế Vit Nam trong thi gian ti.

Đó là vic Vit Nam s có thêm nhng th trường mi tương đi d tính M Latinh, đưa nhng sn phm hàng hóa là thế mnh ca mình chiếm lĩnh th trường thế gii.

Ngược li, th trường Vit Nam cũng phi m ca cho các nhà sn xut ca khu vc Bc M và khu vc có nn kinh tế, sc cnh tranh, cht lượng hàng hóa cao hơn Vit Nam tràn vào trong nước.

Theo Tp chí Tài chính

Xem 1806 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.