In trang này

Quỹ Bảo hiểm tiền gửi Ukraine lên kế hoạch thanh lý hơn 40 ngân hàng

Quy Bao hiem tien gui Ukraine len ke hoach thanh ly hon 40 ngan hangQu bo him tin gi Ukraine (DIF) bo him cho tin gi cá nhân đang lên kế hoch hoàn tt vic thanh lý hơn 40 ngân hàng trong năm 2019. Các t chc tài chính này đã được chuyn giao cho DIF tiếp qun trong sut giai đon khng hong 2014-2016.

DIF trong năm va qua đã hoàn tt vic thanh lý 4 ngân hàng đu tiên trong s đó, gm 2 trường hp ngân hàng thương mi c phn “Klassikbank” và ngân hàng thuc s hu Nhà nước PJSC, dàn xếp vi toàn b các ch n và phn còn li ca tài sn được chuyn giao cho c đông ca các ngân hàng. Nhưng sau v đóng ca các ngân hàng thương mi c phn Tavrika và ERDE, s kiến ngh chưa chp thun đn bù thit hi ca các ch n đã lên đến 1,2 t UAH (tương đương hơn 42 triu đô la M). Hin nay DIF đang c gng thu hi thit hi trên thông qua cáo buc v các t chc liên kết vi ngân hàng lên tòa án. Ch trong năm 2018, s tin chi tr cho người gi tin ti các ngân hàng mt thanh khon lên ti 481,1 triu UAH (tương đương 17 triu đô la M).

Mt s ngun tin cho hay, đã có báo cáo v vic mt công ty tài chính do Anh đu tư mua li tài sn ca các ngân hàng đ v do DIF tiếp qun. Tài sn ca thương v này tr giá khong 6,8 t UAH (tương đương 240 triu đô la M).

Đáng lưu ý, DIF có kh năng tăng hn mc bo him trong trường hp B Tài chính quyết đnh phương án x lý tng s n trên. Trước đây, DIF đã không th thanh lý toàn b danh mc n ca ngân hàng Brokbiznesbank do t phú Sergey Kurchenko s hu. DIF cũng t chi vic t chc cnh tranh giành quyn tiếp nhn ngân hàng thương mi c phn VTB đ v.

Theo DIV

Xem 297 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng