Thứ hai, 19 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Hóa giải sức ép lãi suất, tỷ giá năm 2019

Hinh anh lai suat ty giaNHNN s kim soát cung tin và tín dng mc hp lý nhm đm bo mc tiêu n đnh kinh tế vĩ mô.

Lm phát n đnh nh chính sách tin t thn trng

Đánh giá tng quan kinh tế vĩ mô năm 2018, ti Báo cáo cp nht “Toàn cnh kinh tế vĩ mô và d báo 2019” CTCK Quân đi (MBS) nhìn nhn, tăng trưởng GDP Vit Nam  trong năm 2018 đt ti 7,08%, cao hơn so vi mc tăng 6,81% ca năm 2017. Nhiu kh năng, tăng trưởng GDP năm 2019 s tiếp tc duy trì mc đ n đnh quanh mc 6,8%.

Theo s liu cp nht ca MBS, t giá USD/VND tuy tăng 2,6% so vi đu năm do áp lc tăng giá ca USD trên th trường tin t thế gii, nhưng nhìn chung vn được duy trì n đnh trong năm 2018 nh NHNN áp dng chính sách điu hành linh hot chính sách thông qua cơ chế t giá trung tâm và bt đu can thip vào th trường bng vic bán ra USD đ n đnh tâm lý th trường. Bên cnh đó, ch trương kiên đnh gi lãi sut tiết kim USD mc 0% tiếp tc phát huy hiu qu tr thành yếu t tích cc h tr điu hành t giá. Mc chênh lch lãi sut tin gi VND vi USD vn gi mc khá cao trong bi cnh lm phát duy trì mc hp lý, khuyến khích người dân có xu hướng bán USD và nm gi VND, to điu kin cho NHNN có thêm không gian duy trì mc t giá hp lý.Năm 2018 NHNN kim soát tăng trưởng tín dng ngay t đu năm và duy trì đến hết năm. Tính đến 20/12/2018, tăng trưởng tín dng ca nn kinh tế đt 13,3%, ước tính c năm ch mc dưới 16%. Đây cũng là mc tăng trưởng tín dng thp nht trong vòng 3 năm tr li đây. Nhưng xét trên tng th, mc tăng trưởng này đu được gii chuyên môn đánh giá khá hp lý. Điu quan trng đi vi tín dng, theo nhn xét ca mt thành viên Hi đng tư vn chính sách tài chính tin t quc gia, không phi là nhiu hay ít, mà là cht lượng ca dòng vn đó. Theo hướng đó ch cn điu chnh làm sao đ dòng vn đó đi vào sn xut kinh doanh, tránh nhng lĩnh vc có quá nhiu ri ro bt đng sn, đu cơ chng khoán…

Theo MBS vi ngun cung USD khá di dào khi cán cân thương mi ca Vit Nam tiếp tc thng dư 7,2 t USD trong năm 2018 và d tr ngoi hi vn duy trì mc cao 63,5 t USD là nhng yếu t đã to dư đa h tr t giá. “Mc dù không được n đnh như năm 2017, song din biến t giá trong năm 2018 là mt đim sáng ca kinh tế Vit Nam khi các quc gia trong khu vc phi h giá mnh đng ni t trước áp lc tăng ca đng USD”, MBS nhn đnh.

Kim soát cht cung tin

Vi cách thc điu hành trong năm qua, MBS cho rng, năm 2019 nhiu kh năng đnh hướng chính sách tin t ca NHNN s tiếp tc mang tính thn trng. Thông đip xuyên sut được nhà điu hành đưa ra là n đnh mt bng lãi sut thay vì h mt bng lãi sut. Tăng trưởng tín dng mc dưới 15%; tăng trưởng cung tin được đnh hướng mc 14 - 15% (đu thp hơn năm 2017 và 2018). Mt trong nhng yếu t tác đng đến tăng trưởng tín dng ca các ngân hàng được MBS d báo đó là quy đnh v t l vn ngn hn được s dng cho vay trung hn và dài hn ca NHTM gim xung còn 40%. Quy đnh này cũng s khiến áp lc huy đng vn ca các NHTM tăng lên. Nếu không huy đng được như kỳ vng chc chn làm gim kh năng tăng trưởng tín dng ca các NHTM.

V t giá, theo đánh giá ca MBS sc ép có phn nào không căng thng như năm 2018. Áp lc lên t giá trong thi gian ti có kh năng tăng lên khi USD có xu hướng tăng lên trên th trường toàn cu. Biu hin qua ch s USD-Index tăng t mc 91,67 đim lên 97 đim. Tuy nhiên, áp lc lên t giá cũng không quá mnh và nhiu kh năng s gim khi quá trình bình thường hóa chính sách tin t ca Fed đã đến giai đon cui và kinh tế M nhiu kh năng s suy gim mc đ tăng trưởng. D báo ch s USD-Index duy trì quanh mc 97 đim và đây có th là mc đnh ngn hn ca đng bc xanh. Trong khi đó, ngun ngoi t trong nước hin ti khá di dào nh vào dòng vn đu tư nước ngoài, xut siêu khá và các thương v bán vn nhà nước.

Vi áp lc gia tăng USD mc va phi, MBS đánh giá, nhiu kh năng t giá USD/VND s ch biến đng nh trong năm 2019 mc quanh 2% nhm cân đi hai mc tiêu n đnh vĩ mô và h tr xut khu.

“Đnh hướng ca NHNN là s điu hành t giá theo sát din biến ca kinh tế vĩ mô, th trường tin t trong nước và quc tế. T giá s không được neo cng mà din biến linh hot hàng ngày và s không có các din biến tăng gim sc như trong quá kh. Tóm li, trong năm 2019, NHNN hoàn toàn có đ điu kin ch đng trong vic điu hành t giá linh hot trong biên đ an toàn nh ngun cung USD di dào và cân đi vĩ mô n đnh”, MBS d báo.

Cùng chung quan đim, CTCK SSI cũng cho rng, nh đã tri qua giai đon khó d đoán nht là thi đim mi n ra chiến tranh thương mi, các thành viên th trường cũng như cơ quan qun lý s có s chun b tt hơn. Mc đ biến đng ca t giá USD/VND năm 2019 vì vy s ch xp x như 2018, ít có kh năng xy ra nhng din biến git cc nh hưởng tiêu cc đến tâm lý th trường.

V sc ép tăng lãi sut trong năm 2019, theo đánh giá ca MBS là có th xy ra nhưng không tăng mnh do thanh khon h thng di dào và NHNN hn chế tăng trưởng tín dng. Mt bng lãi sut huy đng và cho vay nhiu kh năng ch tăng nh 0,1 - 0,3%. Còn lãi sut điu hành s có th duy trì mc như hin nay hoc tăng nh 0,25% do quan đim thn trng ca NHNN.

Vi đnh hướng nêu trên, dù áp lc t lm phát, t giá không phi quá ln nhưng gii chuyên môn nhn đnh, NHNN s kim soát cung tin và tín dng mc hp lý nhm đm bo mc tiêu n đnh kinh tế vĩ mô. “Chính sách tin t nhiu kh năng s điu hành như các quý cui năm 2018 và tiếp tc ch đng, linh hot, phi hp cht ch vi chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhm bo đm n đnh các cân đi vĩ mô và kim soát lm phát, h tr tăng trưởng kinh tế mc hp lý”, MBS d báo.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 2269 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.