Thứ bảy, 17 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Thanh toán không dùng tiền mặt đang thắng thế

Hinh anh thanh toan dien tuT trng tin mt trên tng phương tin thanh toán trung bình gim dn qua các năm, các hình thc thanh toán mi đang thay đi rt nhanh thói quen ca người dân. Tương lai cho thanh toán không dùng tin mt có v như đang đến rt gn.

Ngi ti Vit Nam mua hàng Nht, M...

Ch Nguyn Th Huyn (Hoàn Kiếm, Hà Ni) cho biết va nhn được chiếc máy tính M chuyn v đ tng con gái nhân dp sinh nht, không cn đi M hay nh ai mua v. Nhân dp ngày Black Friday năm 2018 phía M khuyến mãi rm r, ch lên trang web thương mi đin t, dng như Amazon đ chn hàng, thanh toán bng th tín dng quc tế.

Ch có th Vietcombank MasterCard Debit do Vietcombank phát hành, ngi ti Vit Nam hay bt k đâu, ch cn 5 - 7 phút đ chn hàng, đin thông tin (người mua, đa ch người nhn, mã s th tín dng...) có th mua hàng ti M, Nht, Úc... thành công, giá khéo chn s r hơn mua trong nước.

Ch Huyn cho hay hai năm tr li đây, các ngân hàng cnh tranh th phn th rt gay gt. H đưa ra các chương trình như hoàn tin, min phí s dng th năm đu tiên, thm chí có ngân hàng còn liên kết vi các nhà hàng, khách sn, đơn v l hành ln... đ gim giá, có khi gim ti 50% hóa đơn s dng dch v.

Anh Đc Thành (Q.7, TP.HCM) nói: các ngân hàng đu khuyến mãi th, vì vy anh đang có ti 3 th tín dng như Vietcombank, ACB... "Canh" các khuyến mãi đ chn th nào cho thanh toán, có tun anh nhn được khuyến mãi c triu đng.

Ngay c tr hóa đơn, như ACB có chương trình hoàn ti 30% giá tr thanh toán hóa đơn qua ngân hàng này cho mt s khách hàng. Dù phi tr phí th hng năm, li ích ca anh vn ln hơn khi tng kết li năm 2018 anh nhn được khon gim ti gn 20 triu đng. Đó là chưa k nhiu ngân hàng có cơ chế hoàn t 1% tng lượng tin chi tiêu qua th.

Vài năm trước, t thanh toán tin đin, nước, truyn hình cáp, Internet ch Bích Vân (Q.Phú Nhun, TP.HCM) đu dùng tin mt. "Không phi lúc nào h thu tôi cũng nhà. Nếu không gp phi lên tn nơi đ đóng... rt bt tin" - ch Vân nói.

T năm ngoái, sau khi ti ng dng v đin thoi và liên kết vi tài khon ngân hàng, ch vài thao tác ch Vân đóng xong tin đin, nước. "K t tháng sau đó, ví đin t t đng nhc đến ngày thanh toán, thm chí so sánh s tin phi thanh toán tăng, gim thế nào" - ch Vân hào hng k.

Thanh toán tin mt đang gim nhanh

Ông Nguyn Quc Dũng, Trưởng Ban kinh doanh Tp đoàn Đin lc VN (EVN), cho biết hin EVN còn thu tin đin qua các kênh dch v ca ngân hàng và t chc trung gian như trích n t đng, ATM, Internet banking, mobile banking, ví đin t...

Nhm to thun li cho khách hàng, đến nay EVN đã hp tác vi 27 ngân hàng và 10 t chc trung gian đ đy mnh thu tin đin qua ngân hàng, trung gian thanh toán. Hin t l hóa đơn thanh toán qua ngân hàng và trung gian thanh toán tăng t 14,8% năm 2015 lên trên 45% năm 2018.

Doanh thu tin đin thanh toán qua kênh này t 64,35% năm 2015 đến thi đim này tăng thêm khong 20%, t l thu ti quy đin lc gim mnh...

Ông Đào Minh Tun, Phó Tng giám đc Ngân hàng Ngoi thương VN (Vietcombank), cho biết ti đ án phát trin thanh toán không dùng tin mt giai đon 2016-2020, Chính ph đt mc tiêu t trng tin mt trên tng phương tin thanh toán mc thp hơn 10% vào năm 2020.

Vi mc tiêu này, nhng năm gn đây, vi s chung tay ca các cơ quan qun lý nhà nước, các t chc tài chính ngân hàng, doanh nghip... nhng hình thc thanh toán không dùng tin mt ngày càng đa dng. Bên cnh hình thc thanh toán bng th ngân hàng, vic thanh toán trc tuyến qua Internet banking, mobile banking, SMS banking, ví đin t ngày càng ph biến.

Ngoài ra, theo lãnh đo Vietcombank, các công ngh thanh toán ngày càng hin đi, các sn phm th ngân hàng không ch phương thc truyn thng là qut hoc đưa th vào khe đc mà hin nay ch cn "chm" đ thanh toán (contactless), tin li hơn.

Bên cnh đó, các ngân hàng còn trin khai phương thc thanh toán trên các ng dng di đng như mã vch hai chiu QR Pay, thanh toán trên thiết b di đng ng dng công ngh giao tiếp không dây tm ngn NFC hoc MST, mà ví d đin hình là dch v Samsung Pay...

H tng phát trin nhanh, tăng tin ích

Phát biu ti mt hi ngh v phát trin ngân hàng bán l mi đây TP.HCM, ông Nghiêm Thanh Sơn - Phó V trưởng V thanh toán, Ngân hàng Nhà nước - nói theo thng kê cho thy t trng tin mt trên tng phương tin thanh toán trung bình gim dn qua các năm.

Tính đến thi đim 30-9-2018, s món giao dch qua ATM tăng 12% so vi cui năm 2017, còn s món giao dch qua POS tăng 42%. Đến nay đã có 78 ngân hàng trin khai dch v thanh toán qua Internet, 41 ngân hàng trin khai dch v thanh toán đin thoi di đng.

Ngoài ra, th trường có 16 ngân hàng đã trin khai dch v thanh toán QR Code, toàn th trường có hơn 30.000 đim chp nhn thanh toán QR Code. Mt s ngân hàng hin đang thí đim các đim giao dch t đng hin đi, mi vi nhiu chc năng h tr như m tài khon, rút nhn tin mt, thanh toán, chuyn tin... hướng ti nâng cao tri nghim ca khách hàng.

Nhn xét chung v thanh toán không dùng tin mt, Phó Thng đc Ngân hàng Nhà nước Nguyn Kim Anh khng đnh ngành ngân hàng đã tích cc đu tư nâng cp cơ s h tng công ngh, phát trin các sn phm, dch v thanh toán mi, hin đi theo đ án phát trin thanh toán không dùng tin mt ca Chính ph và chiến lược phát trin ngành ngân hàng đến năm 2025.

Hu hết các ngân hàng thương mi đã thiết lp được h thng ngân hàng lõi và liên tc nâng cp h thng, tích hp thanh toán đa kênh... nhm đem đến cho khách hàng nhiu tin ích. Trong đó thanh toán di đng hin đang dn tr thành xu hướng mi.

Nhn thc và thói quen v s dng tin mt trong thanh toán ti Vit Nam nhìn chung đã có chuyn biến tích cc. Ngày càng nhiu người tiêu dùng, các đơn v bán hàng hóa, dch v đã t la chn hình thc thanh toán không dùng tin mt.

Theo Tui Tr

Xem 1830 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.