Thứ năm, 22 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Cách mạng 4.0 không để con người làm nô lệ cho robot

Cach mang 4 khong de con nguoi lam no le cho robotGiáo sư Klaus Schwab, người khai sinh ra khái nim cách mng công nghip 4.0, nhn đnh k nguyên 4.0 cn ly con người làm trung tâm, không phi đ con người làm nô l cho robot.

Con người là trng tâm ca CMCN 4.0

Trong khuôn kh Din đàn Kinh tế Thế gii cho ASEAN ti Hà Ni, Giáo sư Klaus Schwab nhn mnh vai trò ca con người là trung tâm ca cuc Cách mng Công nghip 4.0. Theo nhà sáng lp Din đàn kinh tế thế gii, WEF luôn dành s tp trung ca mình đ đm bo vai trò ca con người.

CMCN 4.0 mang đến nhng kỳ vng đt phá, đc bit trong lĩnh vc sn xut. Phương thc sn xut mi, vi s góp mt ca t đng hóa, trí tu nhân to s giúp năng sut lao đng tăng đt biến. Tuy nhiên, robot s phi được to ra đ phc v con người thay vì bt con người làm nô l cho robot.

"CMCN có kh năng mang đến cho nhân loi tm cao mi. Tuy nhiên, cn phi quan tâm nhiu ti giá tr con người. Chúng ta cn to ra mt thế gii nhân văn hơn ch không ch là nhng thay đi v mt máy móc, công ngh", ông Schwab nhn mnh.

Tác gi cun sách "Cách mng Công nghip ln th tư: Tt c cùng có li" va được xut bn bng tiếng Vit cũng nhn mnh hai thp niên qua, WEF và Vit Nam đã có mi quan h tt đp, m ra tim năng tuyt vi đ phát trin. Ông Schwab cũng khng đnh không th coi nh tác đng ca CMCN 4.0. Nó có th nh hưởng ti không ch môi trường kinh doanh mà còn c chính sách kinh tế ca mt quc gia hay mt khu vc.

Cách mng Công nghip ln th 4 không ch đơn thun là 1 đt phá công ngh mà nm nhiu lĩnh vc công ngh khác nhau như Trí tu nhân to, Internet vn vt, t đng hóa.... Cuc CMCN ln th 4 có tính toàn din và tc đ, ha hn to ra nhng biến chuyn đt phá.

CMCN 4.0 không phi nút bm to ra s đt phá

Đ cp ti nhng trin vng trong cuc CMCN 4.0, Giáo sư Schwab cho rng Vit Nam cn tranh th tim năng và sc mnh ca nó đ to điu kin cn thiết cho phát trin, trong đó to ra mt môi trường và h sinh thái doanh nghip.

" thi đim CMCN 4.0 bùng n, mi đe da vic làm b mt nên được thay thế bng kỳ vng nhiu vic làm mi hơn s được to ra. Không nên duy trì tâm lý bi quan mà cn lc quan nhìn vào nhng tim năng. Bên cnh đó, chính ph cũng cn to ra nhng chính sách cn thiết cho quá trình chuyn đi", ông Schwab nói.

Tuy nhiên, nhà sáng lp WEF cũng nhn mnh đng quá kỳ vng vào nhng thành qu đt phá ca CMCN 4.0. Đó không phi là nút bm đ có th biến mi th thay đi trong phút chc. Thc tế, đây là quá trình dài hn, cn nhiu n lc đ mang li thành qu.

Cùng vi đó, giáo dc đào to s là nn tng vô cùng quan trng đ chun b cho gii tr trước nhng thách thc mi vi kh năng lp trình hay nhng k năng mi.

Trong bi cnh cuc chiến thương mi gia M và Trung Quc đang khiến c thế gii lo ngi, ông Schwab và WEF tin tưởng và trân trng mi n lc nhm duy trì thương mi đa phương và đa biên. Ông Schwab tin rng quc gia nào làm ch CMCN 4.0 thì h s có nhng li thế vượt tri trong li thế cnh tranh bi nó mang nhng điu cn thiết cho s bùng n ca mi nn công nghip.

Theo Trí thc tr

Xem 2511 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.