Chủ nhật, 25 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh tiếp Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ

Pho Thong doc Nguyen Kim Anh tiep Thu truong Bo Thuong mai Hoa KyNgày 10/9/2017, ti tr s Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN), Phó Thng đc Nguyn Kim Anh đã có bui làm vic vi Ông Gilbert Kaplan - Th trưởng ph trách thương mi quc tế thuc B Thương mi Hoa Kỳ.

Ti bui tiếp, Phó Thng đc ghi nhn đóng góp ca các t chc th Hoa Kỳ trên th trường Vit Nam thi gian qua trong vic cung cp các dch v thanh toán đin t ti Vit Nam. Vi vai trò, qun lý nhà nước v lĩnh vc tin t, ngân hàng, NHNN luôn đánh giá cao nhng đóng góp và s hp tác cht ch gia Chính ph Vit Nam và Chính ph Hoa Kỳ, cũng như các bên tham gia th trường ca c 2 quc gia thi gian qua; đc bit trong lĩnh vc ngân hàng nói chung và thanh toán đin t nói riêng.

Ông Gilbert Kaplan - Th trưởng ph trách thương mi quc tế thuc B Thương mi Hoa kỳ cm ơn s đón tiếp ca Phó Thng đc Nguyn Kim Anh và nhn mnh, ông thc s n tượng trước s phát trin ca Vit Nam. Vi 93 triu người tiêu dùng, trong đó tng lp trung lưu phát trin mnh nht trong khu vc. Đó là lý do ti sao có rt nhiu doanh nghip ca Hoa Kỳ mun làm ăn ti Vit Nam. Ông Gilbert Kaplan chúc mng Ban lãnh đo NHNN, vi s lãnh đo xut sc đã đưa ra các gii pháp giúp h thng ngân hàng Vit Nam phát trin góp phn thúc đy nn kinh tế Vit Nam và hy vng có s hp tác phát trin mnh hơn na gia ngân hàng Vit Nam và các đi tác Hoa Kỳ.

Phó Thng đc NHNN Nguyn Kim Anh và ông Gilbert Kaplan đã trao đi các vn đ liên quan v thanh toán đin t nói chung và thanh toán th nói riêng, đnh hướng mc tiêu phát trin thanh toán không dùng tin mt cũng như các mc tiêu khác có liên quan.

Phó Thng đc khng đnh, NHNN s đy mnh trin khai các gii pháp nhm thúc đy thanh toán không dùng tin mt ti Vit Nam đt được các mc tiêu đ ra trong Đ án phát trin thanh toán không dùng tin mt ti Viêt Nam giai đon 2016 - 2020 đã được Th tướng Chính ph phê duyt ti Quyết đnh s 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016.

Phó Thng đc hoan nghênh các đi tác Vit Nam và Hoa Kỳ đã có hp tác, trao đi trong thi gian va qua, mong mun ông Gilbert Kaplan s tiếp tc h tr thúc đy vic hp tác hiu qu hơn na trong thi gian ti và chúc ông Gilbert Kaplan đt được kết qu tt đp trong chuyến công tác ti Vit Nam.

Xem 581 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.