In trang này

Agribank Kon Tum và những khát vọng lớn

Agribank Kon Tum va nhung khat vong lonNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) nói chung và Chi nhánh Kon Tum nói riêng luôn là đa ch tin cy và chc chn cho tt c các doanh nghip hay cá nhân mun đu tư phát trin nông nghip, nông dân, nông thôn...

Dư n cho vay lĩnh vc nông nghip, nông dân, nông thôn ca Agribank luôn chiếm trên 70% tng dư n, và đi vi Agribank Kon Tum thì dư n cho vay lĩnh vc này chiếm trên 90%.Hin nay, trên đa bàn tnh, Agribank Kon Tum cho vay phát trin nông nghip hu cơ và nông nghip ng dng công ngh cao đi vi 02 công ty BioPhap và công ty TNHH Nông nghip Xanh Măng Đen vi dư n trên 12 t đng. Đây là nhng đơn v tiêu biu trong sn xut nông nghip hu cơng dng công ngh cao đt tiêu chun quc tế và trong nước.

Nuôi dưỡng khát vng phát trin nông nghip hu cơ...

Nông nghip hu cơ là xu thế phát trin tt yếu hin nay, bi đây là nn nông nghip hướng ti cuc sng xanh, sch, an toàn vi sc khe ca con người và tôn trng s đa dng sinh hc ca thiên nhiên. Agribank Kon Tum đã sm nhn thy nhng ưu đim vượt tri ca nông nghip hu cơ đi vi sc khe con người nói chung và đi vi s phát trin bn vng h sinh thái nông nghip xanh. Chính vì vy, khi công ty BioPhap (vi người đng đu là người ph n giu khát vng Huỳnh Đinh Trà Giang) tìm đến Agribank Kon Tum vi nhng gii pháp kh thi trong phát trin nông nghip hu cơ ti đa bàn tnh, thì ch trong mt thi gian ngn, Agribank Kon Tum đã thc hin các th tc h tr doanh nghip, đáp ng ti 70% tng s vn mà doanh nghip cn.

Nhng cán b tín dng Agribank không ngi đường xa, gp ghnh, ly li ca vùng đt đ bazan ca huyn min núi sâu xa  Đăk Pne (huyn Kon Ry, tnh Kon Tum) đ kho sát đa hình thc tế ca mt trong năm nông tri trong d án nông nghip hu cơ ca BioPhap. Chưa hết, hàng tháng, hàng quý, nhng người cán b Agribank luôn đng hành cùng BioPhap thường xuyên đến tìm hiu, theo dõi và nghim thu nhng sn phm nông nghip ca vùng đt xa xôi không đường bê tông, không đin, không internet, không sóng đin thoi y. Agribank Kon Tum đã đng hành cùng BioPhap t ngày đu mi đt chân lên vùng đt hoang sơ Đăk Pne cho đến nay nơi đây đã phát trin thành mt vùng đt có h sinh thái hoàn chnh cho phát trin các cây nông nghip hu cơ.

Hướng đến mt nn nông nghip hu cơ bn vng, vi h sinh thái cân bng, thân thin, an toàn... BioPhap hin ti đã s hu 5 nông tri hu cơ vi tng din tích hơn 50ha và 120 loi cây được cp các chng nhn hu cơ quc tế như USDA (M), JAS (Nht Bn), AB (Châu Âu). Đ được cp nhng giy chng nhn trên, nhng nông tri ca BioPhap phi vượt qua hàng lot nhng tiêu chun hết sc kht khe ca quc tế.  BioPhap chn gii pháp trng xen canh các loi cây ăn trái, h tiêu, dược liu và các cây gia v đ “ly ngn nuôi dài”. Bước đu nông tri BioPhap đã cho thu hoch nhng trái mâm xôi vàng đu tiên, vi giá bán 1-2 triu đng/kg trên th trường, hơn 1 tn bt ngh hu cơ, hàng trăm kilogram dược liu...

Chia s vi chúng tôi, ch Huỳnh Đinh Trà Giang, Tng giám đc công ty BioPhap khng đnh: “Tt c nhng sn phm ca BioPhap đu là nhng sn phm sch, ng dng ti đa công ngh cao, trí tu nhân to... vào sn xut, sn phm được truy xut ngun gc rõ ràng khi ti tay người tiêu dùng”. Ch nhn mnh: “Nếu không có Agribank đng hành cùng nhng ý tưởng táo bo ca bn thân, chc em không có đ kh năng và cũng không dám mo him đu tư phát trin BioPhap như vy”...

Đu tư cho nông nghip ng dng công ngh cao

Theo chân nhng cán b tín dng cn mn ca Agribank Kon Tum, chúng tôi đến vi công ty TNHH Xanh Măng Đen thuc đa bàn xã Đk Long, Huyn Kon Plông, Tnh Kon Tum, nơi ng dng hiu qu công ngh cao, nhà kính, thy canh... vào trng trt.

Măng Đen là nơi có khí hu mát m quanh năm, phù hp vi các cây rau c ưa khí hu ôn đi như: cà chua bi, rau ci... Công ty TNHH Nông nghip xanh Măng Đen ng dng công ngh tưới nh git ca Nht Bn trong vic chăm sóc cà chua. Cây cà chua cao hơn 2m, được trng trong nhng chu xơ da, trong nhà kính, cho thu hoch sau 3 tháng gieo trng. Cây cà chua phát trin tt, đu qu, hoàn toàn có th ăn ngay ti vườn mà không cn ra.

T ngun vn vay ban đu ca Agribank Kon Tum, Công ty TNHH Nông nghip Xanh Măng Đen đã đu tư 4 t làm ba nhà kính trên 0,5ha din tích trng cà chua sch, và 10 tn qu đu tiên đã được thu hoch. Sn phm cà chua bi ca công ty được gii thiu và bày bán Măng Đen và cung ng nhu cu cho các siêu th ti thành ph H Chí Minh, Hà Ni, vi mc giá trên 50 nghìn đng/kg... Công ty cũng đã liên kết vi đi tác Nht Bn chuyn giao công ngh và cam kết bao tiêu sn phm xut khu trong tương lai gn. Hin ti, công ty to công ăn vic làm thường xuyên cho hơn 6 lao đng, vi mc thu nhp n đnh.

Măng Đen t lâu được biết đến như mt đim du lch ni tiếng ca Kon Tum vi nhng thung lũng hoang sơ, dãy núi m sương, thác nước mm mi nên thơ... và gn đây là đa đim lý tưởng đ các cá nhân đơn v xây dng đi bn doanh cho nhng khu nông nghip ng dng công ngh cao, nông nghip hu cơ... Trên đa bàn KonPlông hin đã có trên 95 doanh nghip đu tư ti đa phương vi tng vn hơn 8.600 t đng, trong đó có 44 d án rau, hoa qu x lnh, và công ty TNHH Xanh Măng Đen khi phát t ngun vn Agribank cũng là mt trong s đó.

Và nhng trăn tr

Vic phát trin nông nghip hu cơ ti Kon Tum nói riêng và Vit Nam nói chung còn nhiu khó khăn thách thc: quy trình sn xut kht khe, cn thi gian đ ci to đt, th trường tiêu th chưa n đnh, chi phí chng nhn và th tc phc tp, sn phm hu cơ có giá thành cao... Nhng công ty như BioPhap ch là mt trong hơn 30 đơn v sn xut nông nghip hu cơ ca Vit Nam, vi din tích ch khong 76 nghìn ha. Đây là mt con s còn khá khiêm tn. Vic phát trin rng hơn na nông nghip hu cơ Vit Nam còn nhiu rào cn.

Song song vi đó, vic cho vay phát trin nông nghip hu cơ, nông nghip công ngh cao còn nhiu vướng mc. Agribank khng đnh không thiếu vn cho sn xut nông nghip, đc bit là nông nghip hu cơ, nông nghip ng dng công ngh cao. Agribank dành ti 50.000 t đng cho vay sn xut nông nghip công ngh cao, nông nghip sch, vi lãi sut thp hơn 0,5%-1,5%/năm so vi lãi sut thông thường cùng kỳ hn.

Tuy nhiên cho đến nay, dòng chy tín dng vào lĩnh vc này vn còn nhiu tr ngi. Nhiu doanh nghip chưa có giy chng nhn sn xut nông nghip hu cơ, nông nghip công ngh cao, nông nghip sch... dn đến vic ngân hàng gp khó khi gii ngân vn. Các tài sn ca các doanh nghip ng dng nông nghip công ngh cao ch yếu là nhà lưới, nhà kính… song các tài sn này chưa được cp có thm quyn cp giy chng nhn quyn s hu v tài sn nên không đ điu kin đ thế chp vay... Mô hình sn xut nông nghip công ngh cao còn khá mi m và tim n nhiu ri ro, cũng là mt điu khó khi ngân hàng mun gii ngân cho doanh nghip trong lĩnh vc này...

Agribank Kon Tum nói riêng và Agribank Vit Nam vn đang sn sàng ch đón và nuôi dưỡng nhng ước mơ khát vng ca nhng ai mun dng xây mt nn nông nghip Vit Nam xanh, sch, thân thin và bn vng...

Xem 4047 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng