Thứ hai, 10 Tháng 8 2020
TIN MỚI

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 15 (528) phát hành tháng 8/2019

Hoạt động Ngân hàng: Tổng hợp sức mạnh đẩy lùi tín dụng đen; Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; Hội nghị quản lý rủi ro thẻ năm 2019; Nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thông qua chuyển đổi số; 6 tháng đầu năm 2019, hệ thống ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; Agribank ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với MobiFone; BIDV Đẩy mạnh hoạt động sáng tạo hướng đến khách hàng; Vietcombank ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác với DGB Daegu Bank; Tích lũy giá trị, các thành viên MB khẳng định vị thế; Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn về cho vay ngang hàng; …

Diễn đàn nghiên cứu về Tài chính Tiền tệ: Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) là tổ chức cung cấp các hoạt động tài chính vi mô hiệu quả trong việc hỗ trợ cho các thành viên của quỹ, và cung cấp sản phẩm tài chính cho các vùng nông thôn nơi người dân còn chưa có thói quen giao dịch với ngân hàng thương mại (NHTM). Bài viết đề ra một số định hướng phát triển đối với hệ thống QTDND… để biết thêm chi tiết, mời xem bài Hiệu quả của quỹ tín dụng nhân dân trong hoạt động tài chính vi mô của tác giả ThS. Trần Trọng Triết.

Tín dụng vi mô (TDVM) là giải pháp thoát nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế. Tăng trưởng (TDVM) chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong quá trình cung cấp tín dụng của các tổ chức tài chính vi mô (TCVM). Bài viết này đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố đến tăng trưởng TDVM của các tổ chức TCVM chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động. Qua mô hình hồi quy dữ liệu bảng được thực hiện trong giai đoạn 2010 - 2017, nghiên cứu cho thấy suất sinh lời của vốn chủ sở hữu, tỷ lệ vốn huy động so với dư nợ cho vay có tác động tiêu cực, trong khi tăng trưởng quy mô của tổ chức TCVM chính thức tác động tích cực đến tốc độ tăng trưởng TDVM... để biết thêm chi tiết, mời xem bài Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng vi mô của tác giả TS. Hà Văn Dương.

Tài chính vi mô (TCVM) là việc cung cấp các dịch vụ tài chính phù hợp và thuận tiện hướng đến những đối tượng như người có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương trong xã hội, nhằm tăng cường cơ hội giúp họ tiếp cận tài chính, góp phần tạo sinh kế, luân chuyển dòng vốn đầu tư và tiết kiệm, qua đó đóng góp cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế toàn diện và bền vững… để biết thêm chi tiết, mời xem bài Kinh nghiệm từ mô hình nhóm tự giúp đỡ trong phát triển tài chính vi mô tại ấn Độ - Gợi ý bài học cho Việt Nam của tác giả ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung và ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh.

Hệ thống tài chính là một tổng thể bao gồm các chủ thể dư thừa và thiếu hụt vốn, tổ chức tài chính, thị trường tài chính, các tổ chức quản lý giám sát và điều hành để tổ chức phân bổ nguồn lực tài chính theo thời gian. Thị trường tài chính và các trung gian tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn vốn trong nền kinh tế. Khi hoạt động của các chủ thể này chịu sự căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến tính toàn vẹn, khả năng trung gian của hệ thống tài chính, ảnh hưởng đến các hoạt động của nền kinh tế thực… để biết thêm chi tiết, mời xem bài Thực trạng khu vực tài chính Việt Nam và khuyến nghị hình thành các chỉ tiêu cảnh báo sớm của tác giả ThS. Vũ Thị Kim Oanh và TS. Nguyễn Thanh Nhàn.

Nhìn ra thế giới: Trước đây, Chính phủ các quốc gia thường xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để đạt được mục tiêu ổn định giá cả, tăng trưởng kinh tế vĩ mô, tạo thêm công ăn việc làm. Nay, ngoài việc phối hợp hai chính sách trên, chính phủ các quốc gia còn chú trọng xây dựng và thực hiện chính sách an toàn vĩ mô để tạo nên thế kiềng ba chân trong bộ chính sách nhằm đảm bảo duy trì ổn định hệ thống tài chính từ đó phát triển kinh tế vĩ mô bền vững.… biết thêm chi tiết, mời xem bài Điều hành chính sách an toàn vĩ mô - kinh nghiệm các quốc gia và bài học cho Việt Nam của tác giả ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh.

Tư vấn Pháp luật - Nghiệp vụ: Các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng.