Thứ hai, 10 Tháng 8 2020
TIN MỚI

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số7 (520) phát hành tháng 4/2019

Trong số này có:

Hoạt động ngân hàng: Phát động phong trào thi đua và công bố Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng; Ngân hàng Shinhan Việt Nam trở thành hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; “Vai trò của thẻ ngân hàng trong việc xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số ở Việt Nam”; Nhân sự và đào tạo - Chìa khóa đem lại thành công cho doanh nghiệp; Xu hướng bán lẻ của ngân hàng thương mại; Hành trình mang dấu ấn “Tam nông”; Phát triển thị trường vốn để giảm bớt sự phụ thuộc vốn tín dụng…

Diễn đàn nghiên cứu về Tài chính Tiền tệ: Quản lý vốn là một nhiệm vụ trọng tâm của ngân hàng thương mại (NHTM). Trong giai đoạn đầu, mặc dù cơ chế quản lý vốn phân tán có những thành công nhất định đối với các ngân hàng Việt Nam nhưng khi trải qua các giai đoạn tăng trưởng, giao dịch tăng lên nhiều thì cũng là lúc cơ chế vốn phân tán cho thấy những hạn chế. Quản lý vốn tập trung với công cụ định giá điều chuyển vốn nội bộ (Funds Transfer Pricing - FTP) hiện nay cho thấy là sự lựa chọn hiệu quả. … để biết thêm chi tiết, mời xem bài Phát triển cơ chế quản lý vốn với định giá điều chuyển vốn nội bộ của các NHTM Việt Nam của tác giả PGS,TS. Đặng Văn Dân.

Về nguồn cung vốn, các tổ chức tín dụng (TCTD) cũng tích cực và chủ động tiếp cận đối tượng này để cho vay và báo cáo định kỳ thực trạng và khó khăn liên quan cho Ngân hàng Nhà nước để tìm cách khắc phục. Tính đến cuối tháng 6/2018, dư nợ tín dụng dành cho khu vực này đã đạt 1.402.890 tỷ đồng, tăng 4,48% so với cuối năm 2017, chiếm khoảng 21% dư nợ toàn nền kinh tế… để biết thêm chi tiết, mời xem bài Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam của tác giả TS. Nguyễn Chí Đức và TS. Hồ Thúy Ái.

Từ khi Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội có hiệu lực, kết quả thu hồi nợ của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) trong năm 2017 và 2018 khá cao, bằng gần 50% tổng giá trị thu hồi nợ lũy kế từ năm 2013 đến nay. Trong năm 2019, VAMC đặt mục tiêu xử lý nợ xấu với dư nợ gốc khoảng 50 nghìn tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2020 xử lý căn bản khoảng 90% số nợ xấu đã mua về…để biết thêm chi tiết, mời xem bài Những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu xử lý nợ xấu thời gian tới của tác giả Phương Anh.

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 nguyên nhân chính dẫn tới tính thanh khoản kém trên thị trường TPDN Việt Nam, bao gồm: (i) Sự yếu kém cả nguồn cung và cầu TPDN, (ii) Thiếu các tổ chức định giá, xếp hạng uy tín, (iii) Thiếu các nhà tạo lập thị trường, (iv) Sự hạn chế của quy định pháp luật liên quan. Các tác giả đã đề xuất một nhóm giải pháp, trong đó nhấn mạnh tới  tầm quan trọng của việc tăng cường tính minh bạch thông tin trên thị trường và sự xuất hiện của các công ty định mức tín nhiệm uy tín...  để biết thêm chi tiết, mời xem bài Đo lường tính thanh khoảntrên thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam của tác giả TS. Nguyễn Thị Nhung và PGS,TS. Trần Thị Thanh Tú.

Nhìn ra thế giới: Những năm gần đây, cho vay ngang hàng (peer to peer lending - P2P lending) phát triển nhanh chóng và trở thành mối quan tâm rất lớn của các cơ quan quản lý tiền tệ cũng như các nhà đầu tư. Tuy nhiên, mô hình cho vay ngang hàng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các bên tham gia, có thể gây mất ổn định kinh tế - xã hội khi các bên có liên quan không trả được nợ, để lại những hệ lụy kéo dài và rất nặng nề mà nhiều nước trên thế giới đã phải trả giá thời gian qua… để biết thêm chi tiết, mời xem bài Cho vay ngang hàng: Thực tế và kỳ vọng của tác giả ThS. Vũ Xuân Thanh.

Một trong những đổi mới mang tính đột phá nhất là việc thanh toán thông qua các ứng dụng sử dụng mạng di động internet. Cùng với đó, việc sử dụng AI, big data và hệ thống mạng liên kết với hệ thống ngân hàng thay thế cho những yếu tố truyền thống hiện cũng đang diễn ra rất phổ biến…biết thêm chi tiết, mời xem bài Cơ hội phát triển Fintech tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tác giả Đạt Trịnh.

Tư vấn Pháp luật - Nghiệp vụ: Một số mục tiêu cơ bản cơ cấu lại thị trường chứng khoán

Về quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động