Trang nhất


Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011: Thu tăng, bội chi giảm

Sáng ngày 10/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2011.

Theo Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, năm 2011, tổng thu NSNN đạt 962.982 tỷ đồng, bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2010, vượt 126.804 tỷ đồng (21,3%) so với chỉ tiêu được Quốc hội giao.

Trong đó, cả 4 nguồn thu chủ yếu của NSNN đều tăng so với dự toán được giao. Thu từ dầu thô tăng 40.905 tỷ đồng, thu nội địa từ sản xuất kinh doanh tăng 35.812 tỷ đồng, thu cân đối từ xuất nhập khẩu tăng 17.065 tỷ đồng, thu về nhà đất tăng 25.918 tỷ đồng.

Theo Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, số thu NSNN vượt dự toán chủ yếu từ yếu tố khách quan, nhất là do giá cả tăng (chỉ số giá tiêu dùng năm 2011 tăng 18,13% so với năm 2010, giá dầu thô tăng 28 USD/thùng so với giá dự toán, tỷ giá tính thuế thực tế cao hơn tỷ giá khi xây dựng dự toán).

Bên cạnh đó, tăng thu còn nhờ việc điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu và tăng thu các khoản về nhà đất. Thu từ sản xuất kinh doanh chỉ chiếm khoảng 20% trong tổng số tăng thu. Điều này phản ánh thu NSNN tuy tăng cao nhưng chưa bắt nguồn từ nội lực kinh tế và chưa thực sự vững chắc.

Về chi, theo báo cáo của Chính phủ, tổng số chi 1.034.244 tỷ đồng. Còn theo Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, chi NSNN năm 2011 đã bảo đảm theo dự toán, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng.

Công tác quản lý chi đã có tiến bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện khá tích cực. Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai, việc chi cho một số lĩnh vực quan trọng giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, sự nghiệp kinh tế... không đạt dự toán.

Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề đạt 90,2% dự toán; chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình đạt 89,1% dự toán; chi sự nghiệp khoa học công nghệ đạt 89,5% dự toán; chi sự nghiệp kinh tế đạt 91,5% dự toán

Bà Trương Thị Mai cho rằng đây là vấn đề về tiếp cận các chính sách, tiền đã bố trí đủ nhưng giải ngân không hết. Vì vậy, theo bà Mai, nếu cơ chế chính sách chưa hoàn chỉnh cần phải hoàn thiện để tạo điều kiện cho các đối tượng hưởng thụ chương trình được tiếp cận sớm.

Về bội chi và quản lý nợ công, nhờ tăng thu NSNN nên đã giảm bội chi từ 5,3% GDP theo Nghị quyết của Quốc hội xuống còn 4,4%, được các đại biểu đánh giá là một động thái tích cực.

Tuy nhiên, mặc dù giảm bội chi song các khoản chi ứng trước, nợ tạm ứng, thiếu hụt nguồn hoàn thuế đã làm cho kết quả giảm bội chi không có nhiều ý nghĩa về tài khoá.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội xem xét đưa vào quyết toán năm 2011 với tổng số thu NSNN 962.982 tỷ đồng, tổng số chi NSNN 1.034.244 tỷ đồng, bội chi ngân sách nhà nước là 112.034 tỷ đồng bằng 4,4% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

(1850 lượt đọc)

vit labs garcinia cambogia extract reviews how many carbs does natrol carb intercept block does garcinia cambogia work if you take it after you eat whole body garcinia cambogia free trial natural garcinia cambogia lutz fl 33558 where to buy pure garcinia cambogia extract garcinia cambogia extract pure no fillers dosage of garcinia cambogia benefits of white kidney bean extract pure garcinia cambogia extract pure white kidney bean extract online fat blocker malaysia garcinia cambogia dosage for best results white kidney bean extract by purists choice what are the two major kinds of complex carbohydrates giant white beans health benefits pure garcinia cambogia vs raspberry ketone nutrigold garcinia cambogia in australia where to buy pure garcinia cambogia walmart garcinia cambogia weight loss formula best white kidney bean extract garcinia cambogia honest review garcinia cambogia help you lose weight garcinia hca premium south africa buy cheap online white kidney garcinia cambogia bean diet side effects carb blocker with white kidney beans carbohydrates complex examples garcinia cambogia extract weight loss dosage kidney beans canned tomatoes how old should you be to take garcinia cambogia complex carbohydrates quizlet rightway nutrition garcinia cambogia extract dietary supplement phaseolus vulgaris temperature garcinia cambogia max dosage phaseolus vulgaris 300mg benefits of kidney beans para que serve fat blocker phytoceramides lipowheat canned kidney beans bodybuilding green coffee bean extract cvs green coffee thin 850 mg reviews fat blocker pills walmart how fast do you see results from garcinia cambogia green coffee capsules adzuki beans weight loss where to buy garcinia cambogia weight loss carb blocker 2 funciona white beans taste white kidney bean diet white bean extract amazon phytoceramides supplements reviews garcinia extreme can i substitute white beans for kidney beans beta blockers make u fat como tomar carb intercept buy phytoceramide pills garcinia cambogia healthy natural systems pure garcinia cambogia plus phone number pure garcinia cambogia veggie capsules does garcinia cambogia harm the liver if i eat nothing but beans will i lose weight does garcinia cambogia stop your period white kidney beans weight loss where is garcinia cambogia extract sold fat blocker emagrece is there carbohydrates in beans does garcinia cambogia from vitamin shoppe work buy garcinia cambogia online australia carb blocker india garcinia cambogia hca pure garcinia cambogia plus safer colon red kidney beans canned recipe what are the two major kinds of complex carbohydrates pure white kidney bean white kidney bean diet pure health garcinia cambogia cvs does garcinia cambogia expire carbohydrates in northern beans natural garcinia cambogia burn reviews garcinia cambogia extract and kidney disease carbohydrates in heinz baked beans do black beans cause kidney stonesdo black beans help lose weight white kidney bean extract health benefits garcinia cambogia side effects acne naturewise garcinia cambogia can i lose weight with green coffee beans what is garcinia cambogia good for black beans and weight loss phase 2 white kidney bean extract diet pills with garcinia cambogia what is white kidney bean extract kidney beans cooked nutrition where to buy garcinia cambogia bean extract apple cider vinegar benefits for kidney stones garcinia extract cambogia is garcinia cambogia safe for pcos garcinia cambogia tree and fruit what are the two major kinds of complex carbohydrates phaseolus vulgaris height pure garcinia cambogia and berry thin combo diet does garcinia cambogia taste good garcinia cambogia extra results garcinia cambogia side effects sweating carbohydrates in green beans garcinia cambogia hca pure garcinia fruit how to eat nutritional value of dark red kidney beans do carb blockers help diabetes white beans ham garcinia cambogia weight loss reviews best white kidney bean extract black and white damask locker wallpaper white beans and rice phytoceramides for skin is garcinia cambogia safe to take with lexapro garcinia liquid extract white kidney bean extract futurebiotics phaseolus vulgaris taxonomy vitamax green coffee diet white kidney beans curry recipe phytoceramides and rosacea phytoceramides 350 mg complex carbohydrates good or bad pure white kidney bean extract the doctors para que serve o carb intercept does garcinia cambogia cause bloating garcinia cambogia for weight loss review customer reviews for garcinia cambogia extract where to buy phytoceramides in stores white kidney beans side effects white bean extract ireland pure garcinia cambogia and premier colon cleanse diet white kidney bean weight loss does phytoceramide work garcinia cambogia hca south africa garcinia cambogia review yahoo answers natural garcinia cambogia burn reviews garcinia atroviridis fruit what to do with canned kidney beans garcinia fusion reviews garcinia cambogia plus safer colon green coffee bean pills green coffee fat burn walmart garcinia cambogia does it work for weight loss garcinia cambogia after meal all natural garcinia cambogia.com taking carb blockers on atkins white kidney beans with sage pure garcinia cambogia costco diet no white food list of foods white kidney bean extract health benefits garcinia cambogia dr oz and oprah white blood cells in urine kidney infection garcinia cambogia diet schedule does garcinia cambogia make you lose weight intraslim carb blockers black beans and kidney function garcinia cambogia green coffee dr oz how to use garcinia cambogia for best results white pinto beans recipe phytoceramide lipowheat dietworks green coffee bean reviews phytoceramides vitamin cottage garcinia cambogia natural buy phytoceramides australia where can i buy garcinia cambogia extract in san antonio natural garcinia cambogia drops does garcinia cambogia supplement work carb blocker 2 funciona garcinia cambogia top brands list simple carbohydrates complex carbohydrates foods miracle garcinia cambogia vs garcinia cambogia premium super garcinia cambogia hoax can you eat beans and still lose weight white kidney bean extract mayo clinic review on pure garcinia cambogia garcinia cambogia extract pure directions hca weight loss drops pure garcinia cambogia veggie capsules pure garcinia cambogia plus what are the side effects of miracle garcinia cambogia que tal es la garcinia cambogia formula phytoceramide pure garcinia cambogia pill size black beans and weight loss garcinia cambogia extract hca walmart garcinia cambogia extract pure drops garcinia cambogia extract free shipping garcinia cambogia how much hca miracle garcinia cambogia directions garcinia cambogia how to take it hca garcinia cambogia south africa where can i get fresh garcinia cambogia fruit what is garcinia cambogia in nigeria pure garcinia cambogia vs mangosteen no sugar no white foods diet are pinto beans good for weight loss low white blood cell count kidney benefits of white kidney beans carb blocker 2 funciona buy garcinia cambogia dubai how many carbs does natrol carb intercept block pure white kidney bean extract diet natures natural nutrition garcinia cambogia max how to cook kidney beans quickly pure white kidney bean extract by purists choice calorie blocker the best carb blockers on the market garcinia cambogia diet review natrol carb intercept phase 3 reviews garcinia hca max reviews carb blocker walgreens green coffee maxx natural garcinia cambogia sold in stores buy natural garcinia cambogia uk kidney beans picture white kidney beans with sage diet supplement garcinia cambogia reviews garcinia cambogia extract pure garcinia cambogia studied for possible effects in ibd and ulcerative colitis white kidney bean diet where can i buy pure garcinia cambogia in canada are beans a good weight loss food rightway nutrition garcinia cambogia extract dietary supplement canned white beans what fruit does garcinia cambogia extract come from miracle garcinia cambogia directions carbohydrates in beans garcinia gnc review garcinia cambogia fruit extract safety carb blocker herbs garcinia cambogia extract weight loss dosage research verified pure garcinia cambogia white kidney bean extract the doctors white bean extract for weight loss is garcinia cambogia safe natrol carb intercept ingredients white kidney bean extract diet does white kidney bean extract work rightway nutrition garcinia cambogia extract dietary supplement kidney beans uncooked garcinia plus.com does garcinia total work white kidney bean mashed potatoes green coffee bean starbucks where can i buy garcinia cambogia extract pills how to cook canned dark red kidney beans fat blocker it works black beans garbanzo beans kidney beans recipe