Thứ tư, 19 Tháng 9 2018
TIN MỚI

HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI

VBI được chứng nhận đạt ISO/IEC 27001:2013

VBI được chứng nhận đạt ISO/IEC 27001:2013

Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hang Công thương Việt Nam (VBI) vừa được Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an...