Thu moiHiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với PwC Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến “Nhận diện rủi ro an ninh mạng tiềm ẩn trong hạ tầng công nghệ thông tin các Tổ chức tài chính - Thách thức và giải pháp”. Trân trọng mời các tổ chức hội viên cử cán bộ tham dự.

Hinh anh thu moiPhòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Diễn đàn trực tuyến: “Hợp tác Viễn thông và Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID -19”, vào chiều Thứ Năm ngày 30/9/2021. Mời các tổ chức hội viên đăng ký tham dự.

Thu moiTrung tâm Đào tạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thông báo và mời các tổ chức hội viên cử cán bộ tham dự Khóa học trực tuyến về thị trường năng lượng sinh học dành cho các tổ chức tài chính tại Việt Nam.

Hinh anh thu moiHiệp hội Ngân hàng Việt Nam sẽ phối hợp với PwC Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến “Phân tích dữ liệu, ứng dụng khai thác quy trình tự động trong Tổ chức tài chính” dành cho các Tổ chức hội viên vào lúc 14h00 đến 15h20, ngày 05/10/2021 (thứ Ba).

Hinh anh thu moiTạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Diễn đàn trực tuyến “Minh bạch cước phí viễn thông đối với các tổ chức tín dụng”, vào lúc 14h00 đến 17h00, ngày 10/09/2021 (thứ Sáu).

Thu moiHiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có giấy mời số 309/GM-HHNH ngày 1/9/2021, kính mời các Ông (Bà) Tổng Giám đốc/Giám đốc các Tổ chức tín dụng hội viên tham dự tọa đàm trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 22/2016/TT-NHNN.

Hinh anh thu moiHiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có thư mời số 147/TM-HHNH ngày 28/4/2021 mời Quý Đơn vị tham dự chương trình hội thảo “Giải pháp ứng dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế IFRS đối với ngân hàng và kinh nghiệm triển khai thành công” tại Hà Nội ngày 18/5/2021.

Thu moiHiệp hội Ngân hàng trân trọng mời các tổ chức hội viên cử đại diện tham dự Tọa đàm trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN.

Hinh anh thu moiTừ 9h00 ngày 5/8/2021 (Sáng Thứ Năm), Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sẽ tổ chức tọa đàm trực tuyến về tình hình thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Kính mời các tổ chức hội viên cử đại diện lãnh đạo và 01 cán bộ liên quan tham dự.

Link du dao taoHiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) xin được gửi đến cán bộ tham dự và Quý Ngân hàng tài liệu khóa đào tạo và link tham dự chương trình đào tạo trực tuyến "Định giá tài sản đảm bảo đối với các khoản vay" ngày 03/8/2021 (Thứ ba) tại đây.