CHỦ NHẬT, 01/10/2023

anhNgày 25/11/2022, Hiệp hội Ngân hàng phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm của các Tổ chức tín dụng (TCTD) thông qua thỉ hành án dân sự". Trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo quý đơn vị Hội viên tham dự và phát biểu ý kiến tại Hội thảo.

Hinh anh thu moiNgày 18/11/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) sẽ phối hợp với nhóm sáng kiến công bằng tài chính Việt Nam (FFV), tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các Ngân hàng liên quan đối với dự thảo báo cáo phân tích, đánh giá và chấm điểm về “Cam kết chính sách về Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG)”, mời các Tổ chức hội viên cử đại diện tham dự.

Hinh anh dao tao lien quan den hop dongNgày 10/11/2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Tòa án nhân dân TP Hà Nội, tổ chức khóa đào tạo “Kiến thức pháp lý liên quan đến Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và kỹ năng giải quyết tranh chấp tại Tòa án trong hoạt động Ngân hàng”, theo hình thức trực tuyến mời các Tổ chức hội viên cử đại diện tham dự.

Moi tham du hoi thao ve Quan tri rui roNgày 14/10/2022 tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và công ty LexisNexis Risk Solutions sẽ phối hợp tổ chức hội thảo về nội dung “Quản trị rủi ro các giao dịch và thanh toán điện tử ”. Hiệp hội ngân hàng trân trọng kinh mời các Tổ chức hội viên cử đại diện tham dự.

Hinh anh thu moiNgày 22/09/2022 tại Hà Nội, Công ty PwC Việt Nam tổ chức hội thảo về "Tài sản điện tử và các ảnh hưởng đối với doanh nghiệp và định chế tài chính". Đây là hội thảo có thể hữu ích với các hội viên Hiệp hội. Vì vậy, Hiệp hội ngân hàng mời các Tổ chức hội viên quan tâm cử đại diện tham dự.

Khoa hoc ve Nghiep vu quan ly kho quyHiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Cục phát hành và kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức khóa học về “Nghiệp vụ quản lý kho quỹ - Kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả”, trân trọng mời các Tổ chức hội viên cử đại diện tham dự.

Hinh anh bao ve du lieu ca nhanHiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với PwC Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến “Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong xu hướng chuyển đổi số ngành Ngân hàng”, trân trọng mời các Tổ chức hội viên cử đại diện tham dự.

Thu moiHiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tổ chức khóa đào tạo “Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và tài liệu giả mạo trong hoạt động ngân hàng”, trân trọng mời các Tổ chức hội viên cử đại diện tham dự.

Hinh anh thu moiHiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), tổ chức chương trình tập huấn về nội dung “Phòng, chống tội phạm tài chính từ buôn bán trái phép động vật hoang dã” tại Hà Nội. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng mời các Tổ chức hội viên cử đại diện tham dự.

Thu moiHiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và công ty LexisNexis Risk Solutions tổ chức chương trình đào tạo “Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố”, dành cho các Tổ chức hội viên. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trân trọng mời các Tổ chức hội viên cử đại diện tham dự.