Mời dự và đóng góp tham luận cho Hội thảo về bao thanh toán và chiết khấu công cụ chuyển nhượng

Thứ năm, 06 Tháng 4 2023 11:06

Ngày 19/4/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) sẽ tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy sự phát triển của Bao thanh toán và chiết khấu công cụ chuyển nhượng tại Việt Nam”.

Nghiệp vụ Bao thanh toán và Chiết khấu các công cụ chuyển nhượng là nghiệp vụ rất phổ biến trong hoạt động ngân hàng tại nhiều nước trên thế giới. Nhằm giúp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện hành lang pháp lý cho nghiệp vụ Bao thanh toán và Chiết khấu tại Việt Nam. Do đó, để việc tổ chức Hội thảo trên đạt hiệu quả cao, Hiệp hội Ngân hàng trân trọng kính mời quý đơn vị Hội viên cử đại diện lãnh đạo tham dự và đóng góp tham luận tại Hội thảo với nội dung dự kiến “Nhu cầu cần phát triển Bao thanh toán và Chiết khấu công cụ chuyến nhượng tại Việt Nam” (Chi tiết nội dung chương trình Hội thảo quý Hội viên xem tại đây).

Bài tham luận của quý đơn vị xin gửi về Hiệp hội Ngân hàng theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 17/4/2023 (Điện thoại liên hệ: Ms Lan Anh - 02438218681/0989232246).

Xem 509 lần