Nhiều ngân hàng công bố kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Thứ tư, 08 Tháng 3 2023 01:48

Dự kiến trong tháng 3 và 4/2023, sẽ có nhiều ngân hàng hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như: Nam A Bank, SHB, Eximbank, MB, VIB, VietinBank, Sacombank, VPBank và LienVietPostBank…

Nhieu ngan hang cong bo ke hoach Dai hoi dong co dong

Ngày 8/2/2023, Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank; mã chứng khoán UPCoM: NAB) đã công bố thông tin về việc sẽ tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2023 vào ngày 17/3/2023. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự là 17 giờ ngày 21/2/2023. Địa điểm tổ chức sẽ được ngân hàng ghi cụ thể trong thông báo mời họp gửi đến cổ đông.

Cuộc họp ĐHCĐ lần này của Nam A Bank diễn ra trong bối cảnh ngân hàng vừa công bố kết quả kinh doanh ghi nhận các mảng kinh doanh đều tăng trưởng tích cực, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 5973,2 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2021.

Trong đó thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng đạt 5.119 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 32% so với năm trước đạt 274,9 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 57 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng cả năm 2022 đạt 2.268 tỷ đồng, tăng 26,1% so với năm trước. So với kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra 2.250 tỷ đồng, ngân hàng đạt 100,8% kế hoạch.

Ngày 13/2/2023, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB; mã chứng khoán: SHB) đã thông báo sẽ tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 11/4/2023 tại Hà Nội. Ngày cuối cùng để đăng ký lập danh sách cổ đông tham dự sẽ vào ngày 3/3/2023.

Các nội dung cơ bản sẽ được thực hiện trong đại hội cổ đông lần này tại SHB là việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ mới của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng SHB.

Bên cạnh đó là các nội dung quan trọng khác như thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021, tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2022 và tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP; phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài,...

Ngoài ra còn có thông qua số lượng cơ cấu nhân sự và kết quả bầu cử và công nhận nhân sự đối với Hội đồng Quản trị ngân hàng và Ban kiểm soát tại SHB nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 14/2/2023, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank; mã chứng khoán: EIB) cũng chốt xong lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 14/4 sau khi tổ chức thành công đại hội bất thường lần 2. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là 15/3/2023. 

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường bất thường lần 2, Eximbank đã kiện toàn danh sách nhân sự lãnh đạo chủ chốt.

Theo đó, ngân hàng này đã bổ nhiệm thêm ba nhân sự vào HĐQT, bao gồm các ông, bà: Lê Thị Mai Loan, Phạm Quang Dũng (thành viên HĐQT) và Trần Anh Thắng (thành viên HĐQT độc lập). Các nhân sự này chính thức được bổ nhiệm vào HĐQT Eximbank từ 14/2/2023.

Đồng thời, từ ngày 14/2, các ông, bà: Lê Hồng Anh, Đào Phong Trúc Đại và Trịnh Bảo Quốc sẽ không còn đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2020-2025. Lý do là cả ba nhân sự này đều đã có đơn từ nhiệm và được Đại hội cổ đông bất thường ngày 14/2 của Eximbank chấp thuận.

Ngày 21/02/2023, Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng Quân Đội (MB; mã chứng khoán: MBB) đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào ngày 24/4 tại Hà Nội. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là ngày 23/03/2023. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được MB công bố sau.

Ngày 21/2/2023, Ngân hàng Quốc tế (VIB; mã chứng khoán: VIB) cũng chốt lịch họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 15/3/2023 tại TP Hồ Chí Minh. Trước đó ngày 10/2, VIB đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội.

Những nội dung nổi bật trong kỳ họp cổ đông lần này tại VIB bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và định hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2023 cùng với kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm nay.

Ngoài ra, VIB sẽ lên phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022. Trước đó, ngân hàng này đã có nghị quyết phê duyệt việc thực hiện phương án tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với số tiền tạm ứng là hơn 2.107 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 10% vốn điều lệ.

Nguồn vốn sử dụng để chia cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2022, trong đó lợi nhuận để lại từ các năm trước chưa sử dụng là 565 tỷ đồng và lợi nhuận thuần lũy kế 3 quý đầu năm 2022 là hơn 1.542 tỷ đồng.

Ngày 21/2/2023, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank; mã chứng khoán: CTG) đã thông báo dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 21/4 tại Hà Nội. Ngày 10/3/2023, là ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội.

Những nội dung nổi bật trong kỳ họp cổ đông lần này của Vietinbank là thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank…

Ngày 22/2/2023, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank; mã chứng khoán: STB) đã có thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 25/4 tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 14/3/2023 là ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội. Ngày công bố tài liệu họp là 4/4.

Ngày 24/2/2023, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; mã chứng khoán: VPB) thông báo dự kiện sẽ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 18/4. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp là ngày 15/3. Địa điểm họp VPBank sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp, dự kiến tổ chức tại Hà Nội.

Nội dung cuộc họp bao gồm việc thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023, thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông VPBank…

Ngày 27/2/2023, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank; mã chứng khoán: LPB) đã có thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến sẽ được tổ chức từ vào ngày 23/4 tại tỉnh Ninh Bình.

Nội dung cuộc họp bao gồm việc thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023, thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022; bầu thàmh viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông…

VNBA News

Xem 356 lần