DongABank áp dụng biểu lãi suất huy động mới

Thứ sáu, 24 Tháng 2 2023 02:02

Ông Nguyễn An Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) đã ký quyết định số 307/QĐ-DAB-KDNV ngày 17/2/2023 về việc điều chỉnh lãi suất huy động tiết kiệm bằng Việt Nam đồng, áp dụng từ ngày 20/2/2023.

Theo đó, từ ngày 20/2, DongA Bank chính thức áp dụng biểu lãi suất huy động mới, với các khoản tiền gửi dưới 200 triệu lĩnh lãi cuối kỳ, có kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng áp dụng mức lãi suất 9,2%/năm; Tại các kỳ hạn 9, 10 hoặc 11 tháng, áp dụng mức lãi suất 9,15%/năm; Ở các kỳ hạn 6, 7 hoặc 8 tháng là 9,1%/năm.

Ngoài ra, DongA Bank cũng quy định biên độ cộng thêm lãi suất theo số tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ, với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, lãi suất sẽ được cộng thêm 0,14% với số tiền từ 200-500 triệu đồng, cộng thêm 0,19% cho số tiền từ 500 triệu - 1 tỷ đồng, cộng thêm 0,24% cho số tiền từ 1 tỷ trở lên. Riêng kỳ hạn 13 tháng, số tiền gửi từ 500 tỷ trở lên được cộng thêm 0,7%/năm.

Xem 175 lần