KienlongBank rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HoSE

Thứ hai, 16 Tháng 1 2023 03:33

Ngày 13/01/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank, mã chứng khoán sàn UPCoM: KLB) đã thông qua nghị quyết rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu KLB tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) do diễn biến thị trường chưa thuận lợi cho việc niêm yết và lợi ích của cổ đông.

Như vậy, KienlongBank đã thay đổi ý định lên sàn sau 5 tháng nộp hồ sơ cho HoSE. Nội dung này sẽ được Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đại hội cổ đông tại phiên họp gần nhất về nội dung này và trình cổ đông việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu vào thời điểm thị trường thuận lợi, tích cực hơn.

Được biết, KienlongBank có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán từ tháng 12/2021 và từng muốn đổi tên sang KSBank nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận do chưa đảm bảo tuân thủ quy định.

Đến tháng 8/2022, HOSE thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của KienlongBank với khối lượng 365.3 triệu cp. Ngày nhận hồ sơ đăng ký niêm yết là 03/08/2022.

Xem 146 lần