Techcombank chuyển trụ sở chính

Thứ hai, 09 Tháng 1 2023 02:48

Ngày 04/01/2023, Ngân hàng Thương Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) được chuyển trụ sở chính theo sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Quyết định số 11/QĐ-NHNN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho Techcombank được sửa đổi Mục 2 Điều 1 của Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/GP- NHNN ngày 06/3/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam như sau:

“2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội”.

Techcombank có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/GP-NHNN ngày 06/3/2018 do NHNN cấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam.

Xem 211 lần