CHỦ NHẬT, 02/04/2023

Bac A Bank được thành lập thêm 3 chi nhánh

Thứ hai, 09 Tháng 1 2023 02:40

Ngày 04/01/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cho phép Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) được thành lập thêm 3 chi nhánh theo văn bản số 19/NHNN-TTGSNH.

Bac A Bank anh hoat dong

Hình ảnh hoạt động giao dịch tại Bac A Bank (ảnh minh họa)

Theo đó, chi nhánh Yên Bái, có tên đầy đủ bằng tiếng Việt là Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á - Chi nhánh Yên Bái; Tên viết tắt bằng tiếng Việt là Ngân hàng Bắc Á - Chi nhánh Yên Bái; Tên đầy đủ bằng tiếng Anh là Bac A Commercial Joint Stock Bank - Yen Bai Branch; Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Bac A Bank - Yen Bai Branch; Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh tại số 167 Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Chi nhánh Điện Biên, có tên đầy đủ bằng tiếng Việt là Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á - Chi nhánh Điện Biên; Tên viết tắt bằng tiếng Việt là Ngân hàng Bắc Á - Chi nhánh Điện Biên; Tên đầy đủ bằng tiếng Anh là Bac A Commercial Joint Stock Bank - Đien Bien Branch; Tên viết tắt bằng tiếng Anh là Bac A Bank - Đien Bien Branch; Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh tại số 780 đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Chi nhánh Cà Mau, có tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á - Chi nhánh Cà Mau; Tên viết tắt bằng tiếng Việt là Ngân hàng Bắc Á - Chi nhánh Cà Mau; Tên đầy đủ bằng tiếng Anh là Bac A Commercial Joint Stock Bank - Ca Mau Branch; Tên viết tắt bằng tiếng Anh là Bac A Bank - Ca Mau Branch; Địa điểm đặt trụ sở chi nhánh tại số 67 đường Phan Ngọc Hiển, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Ngoài ra, Bac A Bank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, đăng ký, đăng báo đối với chi nhánh đã được chấp thuận tại văn bản này theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản này, Bac A Bank phải khai trương hoạt động của chi nhánh được chấp thuận nêu trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đương nhiên hết hiệu lực.

Xem 283 lần