VPBank bổ nhiệm bà Kim Ly Huyền làm Trưởng Ban Kiểm soát

Thứ năm, 29 Tháng 12 2022 07:38

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa thông báo bổ nhiệm bà Kim Ly Huyền vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát, với Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 26/12/2022 và thời hạn bổ nhiệm tới năm 2025.

Ba Kim Ly Huyen duoc bo nhiem vao vi tri Truong Ban Kiem soat VPBank

Bà Kim Ly Huyền - Trưởng Ban Kiểm soát VPBank

Được biết, Bà Huyền là Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại trường Đại học ESCP Europe và Pari Dauphine, Pháp. Đồng thời, bà cũng sở hữu bằng Cử nhân Luật, chuyên ngành pháp luật kinh tế, tại Đại học Luật Hà Nội.

Trước khi đảm nhiệm vị trí công tác mới, bà Huyền là thành viên chuyên trách của Ban Kiểm soát VPBank từ năm 2019. Bà đồng thời giữ chức vụ Trưởng Kiểm toán nội bộ của ngân hàng từ năm 2011 đến ngày 26/12/2022.

Trước đó, bà đã có thời gian công tác nhiều vị trí của ngân hàng từ năm 1999. Trong quá trình làm việc, bà Huyền đã cập nhật các kiến thức và quy chuẩn quốc tế về quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ.

Xem 177 lần